Lastesõbralik linn Võru – hea aasta ringi ja igale ühele! 

Laste- ja noortesõbralik Võru on linn, kus rõõmsaid lapsi kasvatavad eluga rahul olevad täiskasvanud - vanemad ja vanavanemad ning õpetajad ja hooliv kogukond. Lapsesõbralikkus kajastub ennekõike meie igapäevaelus. Võrru kolitakse, sest idüllilises keskkonnas on  suurepärane koht laste kasvatamiseks ja tegeleda sellega, mida süda ihkab. 21. saj tehnoloogilised võimalused lubavad tegusatel noortel siin, ilmaveerekese peal oma unistusi täita.

Jah, muidugi me teame, millest Võrus on puudu, et olla täiuslik väikelinn tegusa kogukonnaga, et …

… sarnaselt teistele piirkondadele on vaja uuendada mänguväljakuid,

... noorte kaasamine pole ilmaski piisav,

… alati on kellegi jaoks vaba aja veetmise võimalusi ebapiisavalt,

… kui tahta, saab hoolimatust ette heita igas eluvaldkonnas,

… ka meie noorte seas tuleb ette ühiskondlike normide eiramist ja avaliku korra rikkumist.

Sellepärast kutsusime Võrus ellu kaasamis- ja kommunikatsiooniprojekti, mis on seotud Võru linna arenguvisiooni ja tegevuskavaga.

Võru laste- ja noortesõbralikkuse suunas veeremise AJAJOON on väärikas ja paljutõotav. Aastaks 2023 lepiti kokku, millised on Võru linna TUGEVUSED  ja millele pöörata tähelepanu tulevikus. Laste- ning noortesõbralikkuse tugemiseks on meil toimunud TEGEVUSED 2024   ja olemas ka tegevuste plaan 2025-2030. Oleme tänulikud, et Võru Linnavalitsuse algatusega on tulnud kaasa paljud ORGANISATSIOONID ja ASUTUSED NING ETTEVÕTTED.

 

Laps ja noor on osa perest, oleme Võrus kogukondlikult kokku leppinud, et lastesõbraliku Võru kuvand on igaühe kätes!

Lastekaitsepäeval, 1. juunil 2024 keskväljakul toimunud MTÜ Võrumaa Lasterikkad ja linnavalitsuse ühisüritusel „Iga laps on rikkus!" tutvustati avalikkusele hea tahte kogukondlikku lepet.

Erinevate eluvaldkondade osapooled on väljendanud valmisolekut kaasa mõelda, kuidas nad sellesse nüüd ja edaspidi panustada saavad. Leppega kinnitavad huvipooled valmisolekut kujundada Võrust linn, kus oleks tuntav sõbralik suhtumine lastesse ja peredesse. Leppes, mille sisu on tõlgitud ka võru keelde, on kirjas, mida Võru kogukonna eri osapooled saavad ise teha selle sihi nimel hea tahte alusel.

Lepe on leitav siit: 

HEA TAHTE LEPE

HEA TAHTE LEPE VÕRU KEELES 

HEA TAHTE LEPE INGLISE KEELES