Lastelaagri toetus


TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Lastelaagri toetus määratakse lastekaitsespetsialisti kirjalikul ettepanekul vanemale laagrikulude omaosaluse osaliseks või täielikuks hüvitamiseks.

Sissetulekust sõltuvat toetust määratakse allpool toimetulekupiiri elava isiku toimetuleku soodustamiseks, kui see on selgunud abivajaduse hindamise põhjal. Toetust võib erandkorras määrata toimetulekupiiril elavale isikule, kui abivajadus on tuvastatud.

Kestvus

Lastelaagri  toetuse taotlusi võetakse vastu jooksvalt. Toetus kantakse üle teenuse osutaja arvelduskontole.

Õigusakt Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kordSotsiaaltoetuste määrad
Vastutaja

Lastekaitsespetsialist  Elin Needo, tel 521 3660, e-post elin.needo@voru.ee, Tartu tn 23, kab 6.

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlus lastelaagri toetuse  saamiseks:

  • esitada paberkandjal Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23, Võru;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Jüri 11, Võru 65608;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid
  • kehtiv isikut tõendav dokument;
  • eelneva kuu eluruumi alalisi kulusid tõendavad dokumendid (elektri- ja kommunaalteenuste arved, üüriarve);
  • vajadusel kohtuotsus elatise väljamõistmise kohta ja tõend elatise saamise või mittesaamise kohta;
  • vajadusel eelneva kuu pangakonto väljavõte.
Taotluse näidisvorm Taotluse näidisvorm