LASTELAAGRI TOETUS


TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Lastelaagri toetus on abivajadusest sõltuv toetus.

Lastelaagri toetus määratakse taotlejale lastekaitsespetsialisti kirjaliku ettepaneku alusel laste laagrikulude omaosaluse osaliseks või täielikuks hüvitamiseks.
Kestvus Lastelaagri  toetuse avaldusi võetakse vastu jooksvalt.
Õigusakt Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
Vastutaja Lastekaitsespetsialist  Hannela Teaste, tel 785 0943 mob 521 3660, e-post hannela.teaste@voru.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlus paberkandjal koos vajaminevate dokumentidega  esitada Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 24 Võru.

Digiallkirjaga taotluse koos vajaminevate dokumentidega võib saata e-posti aadressil hannela.teaste@voru.ee
Vajaminevad dokumendid Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja vajadusel kuludokument.
Viide Abivajadusest sõltuva sotsiaaltoetuse taotlemise vorm