Lapsehoiuteenus  

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Lapsehoiuteenust on õigus saada rahvastikuregistri andmetel Võru linnas elaval alaealisel isikul.
Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.

Kestvus Tähtajaline
Õigusakt

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord.

Hinnakiri

Vastutaja Lastekaitsespetsialist Elin Needo , tel 5213660, e-post elin.needo@voru.ee, Tartu 23, kab 6

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

 Taotlus lapsehoiuteenuse saamiseks:

  • esitada paberkandjal Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23, Võru;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Jüri 11, Võru 65608;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid
  • lapse esindaja ja lapse kehtivad isikut tõendavad dokumendid
  • vajadusel lapse puude raskusastme otsus
Taotluse näidisvorm Taotluse näidisvorm