Projekt nr RE.2.01.22-0582 Võrumaa keskraamatukogu hoone hoonesisene rekonstrueerimine
Meede: Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede - 20.04.2022-25.10.2022
Kogumaksumus: 587 228,67 eurot, sh toetus  440 421,75 eurot.
Projekti algus ja lõpp: 12.05.2022 - 11.05.2024
 
Võrumaa Keskraamatukogu ehk Jüri tn 54 hoonesisese osalise rekonstrueerimise tulemusel on raamatukogu teenuste osutamise kvaliteet ja kättesaadavus paranenud läbi uuenenud keskkonna. See võimaldab suurendada teenuste valikut, tõsta raamatukogu kasutajate arvu ning panustada Võru maakonna elanike elukvaliteedi tõusu.
 

 

 

 

Projekt nr RE.3.01.22-0997 Võrumaa keskraamatukogu sisustus
Meede: Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede hasartmängumaksust - 29.07.2020-10.10.2022
Kogumaksumus: 98929,82 eurot, sh toetus  63 521 eurot.
Projekti algus ja lõpp: 02.08.2022 - 29.01.2023
 
Võrumaa Keskraamatukogu sisustuse kaasajastamise tulemusel on paranenud raamatukogu teenuste kvaliteet, mis võimaldab tõsta raamatukogu kasutajate arvu ning panustab Võru maakonna elanike elukvaliteedi tõusu.
 
Projekti tulemusel muutub raamatukogu kaasaegsemaks ning teenuse osutamine kvaliteetsemaks ning paranevad ka töötamise tingimused. Projektiga soetatakse lasteraamatukogu kojulaenutuslett, lugemissaalide riiuleid ja kaasajastatakse töötajate puhkeruume ning soetatakse näituste tarbeks vajaliku sisustust jne.