Koostöö sõpruslinnadega

 

2020. aastal

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019. aastal

13.–16. detsembril toimus Aluksnes (Läti) Rahvusvaheline Judo Turniir ja sõpruskohtumine, kus osalesid nii Võru kui ka Kanivi (Ukraina) noored sportlased.

 

 

19.-22. novembril 2019 osales MTÜ Toetuskeskus Meiela puudega inimeste ballil Võru sõpruslinnas Suwalkis.  Ballil osales neli kogukonna teenusel olevat intellektipuudega noort (kaks naist ja kaks meest). Neid saatsid kaks tegevusjuhendajat ja MTÜ Toetuskeskus Meiela tegevjuht.

 

 

 

8.–12. oktoobril esindasid linnapea Anti Allas, volikogu esimees Ülo Tulik, rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv ja perekonnaseisutoimingute spetsialist Kersti Kattai Võru linna esindamine Smolyani (Bulgaaria) linnapäevadel ja turismimessil.

 

 

20.-23. septembril esindasid volikoguesimees Ülo Tulik, volilkogu majanduskomisjoni liige Andres Visnapuu, volikogu referent Liisi Kondratjeva ja judo teener Riho Lehiste Võru linna Kanivi (Ukraina) linnapäevadel.

 

 

 

 

15.-18. august toimusid Võru linnapäevad. Sel aastal tähistas linn oma 235. aastapäeva, et seda tähtpäeva vääriliselt tähistada, kutsus Võru linn kõiki sõpruslinnu külla. Kaheteistkümnest sõpruslinnast oli esindatud kümme: Landskrona, Laitila, Iisalmi, Petseri, Aluksne, Joniškis, Suwalki, Bad Segeberg, Chambray-Les-Tours, Smolyan. lisaks esines linnapäevade raames Suwalki ansambel Goldies Oldies.

 

 

 

 

9.-11. augustil esindasid volikogu esimees Ülo Tulik, ablinnapea Toomas Sarapuu, kultuurispetsialist Inge Tolga ja vanemraamatupidaja Viire Ilves Võru linna Suwalki linnapäevadel.

 

 

 

 

25.-29. juuli külastasid Kanivi (Ukraina) noored tantisjad ja judokad spordiklubist Ivazar Võru linna, andes võimsaid tantsuetendusi Võru Lastefestivalil Fantaasia hoovis. Lastefesivali raames külastasid ka kaks fotograafi Suwalkist, et jäädvustada Võru Lastefestivali.

 

 

 

 

10.-14. juuli esindasid linnavolikogu kultuurikomisjoni liige Merle Koik, infotehnoloog-nõunik Allan Liblik, lastekaitsespetsialist Merike Aasmäe ja sotsiaaltöötaja-juhumikorraldaja Helena Jakobson Võru linna Suwalki Bluesi festivalil.

 

 

 

1.–7. juulil osalesid Võru fotograafid Jaanus Tanilsoo ja Diana Ruitlane-Rüütli Suwalkis toimunud rahvusvahelisel foto ja maalimise töötoas „Piirideta kunst" („Art without borders"). 
Terve nädala väldanud õpitoas pildistati Suwalki linna erinevaid vaatamisväärsusi, kus põhisuunaks olid värvid ja geomeetria. Igal päeval olid erinevad ülesanded ja päeva lõpus vaadati osalejate poolt tehtud materjal läbi ja analüüsiti tehtut. Vihmase ilma tõttu toimusid loengud ka stuudios, kus õpiti erinevaid stuudiolahendusi ja strobismi võimalusi. 
Õpituba andis võimaluse saada rahvusvahelist kogemust ning võrrelda erinevate riikide fotosuundi. Õhtustel analüüsiloengutes anti põgus ülevaade ka fotograafia kui kunsti ajaloost ning tutvustati erinevaid lahendusi maailmast.
Lisaks pingelisele päevagraafikule, oli võimalus tutvuda ka Suwalki ümbruse loodusväärtustega. Õpitoas keskenduti Wigry rahvuspargile, kuid peale päevaanalüüsi loengut oli võimalus Leedu kolleegidega tutvuda ka Suwalki maastikukaitsealaga, mis oli visuaalselt sarnane Haanja looduspargiga. Üllatuse pakkus kindlasti maastikukaitseala hooldustase ja avatud maastike rohkus. 
Saadud kogemus andis tutvusi rahvusvahelisel tasandil ja mitmekesistas fotograafilisi teadmisi.
Foto autor: Jaanus Tanilsoo
 

 

13.-16. juuni esindasid abilinnapea Toomas Sarapuu, lastekaitsespetsialist Karolin Viss ja Võru Spordikooli direktor Karel Saarna Võru linna Laitilas (Soome) toimunud Munamarkkinal.

Külastuse käigus tutvuti nii tervisekeskuse tööga kui laste eelkooli haridussüsteemi ja teenustega.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.-9. juunil külastas Suwalki tantsugrupp DOTYK Võru linna, et osaleda keskväljaku avamise tantsuetenduses "Ilmaratas".
 
 
 
 
 
6. juunil külastais abilinnapea Sixten Sild, sotsiaaltööosakonnajuhataja Eve Ilisson ja tema asetäitja Marika Pilt ning lastekaitsespetsialist Merike Aasamäe Bobrovi puudega laste kodu ja Petseri vanemliku hoolitsuseta laste keskust.
 
25.- 27. veebruaril külastasid Võru linna koolide õppejuhid, õpetajad ja haridusametnikud Võru sõpruslinna Suwalkit, et vahetada kogemusi Suwalkis asuva õpetajate koolituskeskusega ja haridusasutustega. Õppreisil osales 9 inimest Võru Kreutzwaldi Koolist,  Võru Kesklinna Koolist,  Võru Täiskasvanute Gümnaasiumist ja Võrumaa Arenduskeskusest.
Suwalki kolleegid andsid ülevaate alusharidusest  kutsehariduseni ning tutvustasid õpetajate metoodilise keskuse tegevust. Pooleteise tiheda päeva jooksul saadi ülevaade seitsmest haridusasutusest.  Koolis Primary School no 2 oli võimalus vaadata algklassi või bioloogia tundi. Õpetajaid, kes tundi andsid, juhendavad metoodilise keskuse spetsialistid.  Õpetajate metoodilises keskuses räägiti koostsööst koolidega ja õpetajate toetamisest. Keskusest saavad õpetaja individuaalset nõustamist ja metoodilisi võtteid tundide läbiviimiseks, samuti korraldatakse metoodikapäevi ning seminare. Metoodikakeskusega samas majas on ka keskkool III High School.  Technical School Complex on kutsekool, kus õpitakse tehnilisi alasid (elektroonikat, automaatikat, mehhatroonikat jne). Special Education and Educator Center on kool intellektipuudega õpilastele. Tutvustati selliste õpilaste õpetamist ja toetamist.  Kindergarten No 8 on äsja remonditud innovaatiliste lahendusega lasteaed, kus on kaasaegsed tehnilised võimalused laste õpetamiseks ja arendamiseks. Lasteaias on rahunemistuba ning on füsioteraapia ja kassiteraapia võimalus.  Koolis Primary School No 11 oli aruteluks hariduslike erivajaduste õpilaste kaasamine üldhariduskooli. Selles koolis on olulisel kohal õpilaste erinevad sportimise võimalused. 
Arutelude käigus selgus, et üldiselt on rõõmud ja mured Eesti ja Poola haridustöötajatel sarnased. Hariduslike erivajadustega laste hulk suureneb ning vaja on oskusi nende kaasamiseks üldhariduskooli. Olulisel kohal on kasutatavad metoodikad ja nende analüüs kolleegilt-kolleegile õppimise kaudu teineteise tunde vaatamas käies. Sümpaatse mulje jättis poolakate austus oma rahvuskangelaste üle, mida oli märgata igas haridusasutuses. 
 
 
 
21. veebruaril külastasid Bobrovi puudega laste kodu ja Petseri vanemliku hoolitsuseta laste keskuse esindajad Võru linna, et tutvuda nii sotsiaaltööosakonna, tegevuskeskuse  Mosaiik, Järve kooli, Pargikodu kui ka Toetuskeskus Meiela tegevusega.
 
 
 
 
 
14.-16. veebruaril esindas Sixten Sild Võru linna ehitusettevõtte Specht Bau 150. juubeliaastapäeval Bad Segebergis (Saksamaa).
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

2018. aastal

17.-22. oktoobril osales Võru linnavalitsuse delegatsioon Smolyanis Rhodope mäeaheliku vabastamise aastapäeval. Pidustuste raames toimus ka Turismimess, kus Võru linnal oli üles seatud stend. Abilinnapea Toomas Sarapuu tegi ka ettekande Võru linna ja maakonna turismi kohta. 

 

 
 
 
 
 
4.-7. oktoobril tähistasid Võru linn ja Chambray-lés-Tours kahe linna sõprussidemete 15. aastapäeva. Sündmuse auks avati sõpruslinnas Kagu-Eesti meistrite poolt valmistatud puidust bussiootekoja, millele on maalitud Vana-Võrumaa sümboolika.
 
 
 
 
 
 
 
 
14.-16. septembril osales Võru linna delegatsioon Kanivi linna 940. aastapäeval. Visiidi raames külastati ka Ivazar spordiklubi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.-19. augustil külastasid Iisalmi, Laitila ja Suwalki delegatsioonid Võru linnapäevasid. Külalistele tutvustati Võru linna erinevaid arendusprojekte. Linnapäevade ajal tegi Iisalmi noorte bänd kingituse Võru linnale andes kontserte. Samuti toimus kohtumine Suwalki esindajatega, et pida plaani 2019. aasta koostöö üle. 2019. aastal tähistab Võru linn ja Suwalki linn sõpruse 20. aastapäeva.  
 
 
 
 
Võru Naiskoor Kannel kontsertreis Suwalki (Poola) toimus 3.-5. augustil. 4. augustil toimus koori kontsert Suwalki Luteri kirikus, võõrustajaks noor pastor David Banach. Kontserdiga tähistati mõlema riigi nii Eesti kui Poola 100. aastapäeva. Kõlasid eesti tuntumate heliloojate A. Mattiiseni, P. Sarapiku, A. Ritsingu, T. Araku jt. laulud. Väga soojalt tervitati P. Sarapiku „Ta lendab mesipuu poole", mis tuli ka kordamisele. Kontserdil olid kaastegevad koori ansambel ja kanneldajad Heli Laaniste ning Kaja Murde. Neid saatis nii klaveril kui kelladel Erja Arop.
Ülimalt komplitseeritud akustika ja rohkearvuline publik aitas kaasa kontserdi õnnestumisele. Koori esinemine võeti vastu publiku tulise aplausiga. 
 
 
 
28. juulil toimus Tallinnas Rock al Mare Vabaõhumuuseumis Petseri kooli kokkutulek, milles osalesid nii Võru kui ka Petsersi elavad Petseri kooli vilistlased ja endised õpetajad.
 
 

29.juuni-1.juuli toimusid Joniškise (Leedu) linna päevad. Võru linna esindasid pidustustel volikogu esimees Ülo Tulik, volikogu referent Helin Vuks ja ehitusspetsialist Kalmer Vislapuu.

 

 

 

 

 

16.-17. juunil osales Võru linna delegatsioon Laitila Munamarkkinal.Visiidi käigus külastati ka Kappelimäki kooli. 

 

5.-8. juunil võõrustas Võru Muusikakool Võru sõpruslinna Laitila muusikakooli akordionistide ansamblit. Tegu oli vastukülaskäiguga, sest aasta tagasi märtsis käis Võru muusikakooli sümfoniettorkester külas Laitilas. Külalised andsid Võrumaal kaks kontserti. Esimene kontsert toimus  Võhandu puhkekeskuses Kesklinna Kooli õpilastele koos Võru muusikakooli akordionistidega ja teine kontsert anti Parksepa Keskkoolis. Külaskäigu raames tutvus Laitila rahvas Võrumaa ajaloo ja kaunimate paikadega.

 

2. juunil külastas Laitila delegatsioon Võru linna, et tutvuda Võru linnaga ning Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskusega TSENTER.

 

Märtsis teel Gdanskisse andis Võru Muusikakooli lastekoor Ritsik Võru sõpruslinna Suwalki muusikakoolis täispika kontserdi. Suur ja uhke saal oli rahvast täis ning koori vastuvõtt suurepärane. 

 

 

 
 
 
 
 
 
23. veebruaril osalesid Kanivi (Ukraina), Iisalmi (Soome) ja Aluksne (Läti) noored sportlased XXIII Võru Kevad Judo võistlusel. Kanivist oli külas viis sportlast ja nende teener. 
Foto: Kirke Saarnits
 
 
 
 
------------------------------------------------------------

2017. aastal

 

18.-22. oktoobril esindas kolmeliikmeline delegatsioon Smolyanis (Bulgaaria) Rhodope mäestiku vabastamise 105. aastapäeval Võru linna. Aastapäeva raames toimus turismimess, kus ka Võru maakond oli esindatud. Delegatsiooni kuulusid abilinnapea Kalev Ilves, pearaamatupidaja asetäitja Kati Pintmann ja Võru Arenguagentuuri turismikoordinaator Kadri Moppel.

 
 
 

 

19.-22. oktoobril toimus Võru Muusikooli ja Chambray-lès-Torusi Muusikakooli sõpruskohtumine Prantsusmaal, kus viis Võru noort muusikut andsid meeleoluka kontserdi.

 

 

 

 

 

17.-20. augustil külastas 21-liikmeline Chambray-lès-Toursi (Prantsusmaa) linna delegatsioon Võru linna. Delegatsiooni kuulus linnapea Christian Gatard ja sõpruslinnade komitee esinaine Chantal Bigot. Prantslaste võõrustajateks oli nii Võru linnavalitsus kui ka Võru pered. Prantslaste soov on ööbida peredes, et tutvuda siinsete inimeste ja Eesti kultuuriga. Lisaks Võru maakonnale külastasid prantslased ka Viljandit ja Setomaad.

 

12. augustil esindasid abilinnapea Kalev Ilves ja majanduspetsialist Egon Taal Võru linna Petseri linnapäevadel.

 

 

3.-9. juulist osalesid kolm Võru noort rahvusvahelises fotograafiateemalises noortevahetuses Joniskises (Leedu). 7.-9. juulil toimusid ka Joniskise linnapäevad, kus Võru linna esindasid arendusspetsialist Kaire Kalk ja maakorraldaja-geodeet Tauno Asi.

 

29. juunist kuni 2. juulini külastasid volikogu esimees Andres Visnapuu ja SA Kannel juhatuse liige Heiki Kelp Iisalmit (Soome), et esindada Võru linna Iisalmis toimuval Soome Vabariik 100 üritusel. Külla tulnud delegatsioonid istutasid Iisalmi linna ka puu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.-19. juuni osalesid linnapea Anti Allas ja Kalev Ilves Laitilas (Soome) toimuval Munamarkkinal. Festivali raames andis linnapea üle Laitila linnapeale Jukka Alkiole üle linnapea vapimärgi. Jukka Alkio on läbi aegade panustanud Võru ja Laitila linna vahelistesse suhetesse.

 

 
 
 
 
17. juunil  osales Võrumaa Spordiliit sõpruslinnas Suwalki (Poola) toimunud RESO jooksufestivalil. 
Jooksufestival programm kestis terve päev ning koosnes erinevatest sündmustest. 3,6 km kõndimisdistantsist võtsid osa Võrumaa Spordiliidu tegevjuht Merike Õun ja 2 parimat abilist pea kõikidel Võru linnaga seotud spordisündmustel, linnakodanikud Koidu Süvaorg ja Ester Seim. Põhijooksu, 10km distantsil, aga tegi toreda jooksulusti kaasa, just Võrumaa Pikamaajooksude sarjast jooksupisiku saanud harrastussportlane Maigi Vaikla. Tema jooksu lõpetamist ilmestab parimalt video https://www.facebook.com/maigi.vaikla/videos/10209361272365054/.  

 

20.-23. märtsil külastas Võru Muusikakooli Keelpilliorkester ja Puhkpilliorkester külastasid Laitilat. Muusikakooli võttis vastu Laitila omavalitsus ja Vakka-Suomen musikkiopisto.
Reisil olles anti 5 kontserti erinevates koolides ja kontserdisaalides ning toimus kohtumisõhtu Laitila muusikakooli õpilastega.
Reisist võttis osa 25 Võru MK õpilast ja 8 õpetajat.
 

 

25.-26. veebruaril osalesid Kanivi (Ukraina) ja Aluksne (Läti) noored sportlased XXII Võru Kevad Judo võistlusel. Kanivist oli külas kaks sportlast ja nende teener. Aluksnest osales 24 noort sportlast ja nende treenerid.

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------

2016. aastal

 

1.-4. novembril õppereisil külastasid Võrumaa omavalitsuste juhtide, volikogude liikmete ja ametnike 25 liikmeline delegatsioon Poolas asuvat sõpruslinna Suwalkit.

Õppereisil toimus kohtumine Suwalki Linnavalitsuses, kus Võrumaa delegatsiooni võtsid vastu Suwalki linna president Mr. Czesław Renkiewicz ja asepresidendid Mr. Łukasz Kurzyna (majandus) ning Ms. Ewa Beata Sidorek (kultuur, sport, haridus, hoolekanne). Kohtumisel käsitletavad teemad olid järgmised: Kuidas toimub juhtimine kohalikul ja piirkondlikul tasandil? Kuidas ELi vahendeid on kasutatud? Kas kohaliku omavalitsuse mõnes vastutusalas on kasutusel uuenduslikke/innovaatilisi lahendusi? Kuidas on korraldatud Suwalkis spordivaldkond? Millised on tingimused spordi tegemiseks ja vabaaja veetmiseks? Kas on mõni konkreetne organisatsioon, kes vastutab spordi ja vabaaja korraldamise eest?

Pärastlõunal külastati Teadus- ja tehnoloogiaparki „Poland-East". Kohtumisel anti ülevaade sellest, milliseid tingimusi võimaldab teadus- ja tehnoloogiapark Suwalki piirkonna ettevõtlusega alustavatele noortele inkubtsioonikeskuse näol. Suwalki spordi ja vabaajakeskuse direktor Mr. Waldemar Borysewicz eestvedamisel väisati kergejõustiku staadioni ja jalgpalli staadioni. Kohtumisterohke päeva lõpetuseks külastati Suwalki Kultuurikeskust, kus kõneleti sealsest kultuurikorraldusest.

Reisi kolmandal päeval toimus ekskursioon Wigry Post Cameldolai kloostrisse ning osaleti Teadus-ja Tehnoloogia Pargi rahvusvahelisel konverentsil, kus kuulati ettekannet „Tootematerjali kättesaadavuse mõju tööstusele. Kas eeldus või eelis?" Muu hulgas kõneleti trendidest Suwalki kutsehariduses ning arutleti, milline on kutsehariduse roll puidu-ja mööblitööstuse arengutel.  

 
20.-23. oktoober külastas Võru linna delegatsioon Võru linna sõpruslinna Chambray-lès-Tours (Prantsusmaa). 
Sõpruskohtumise raames tutvuti Chambray-lés-Toursi linnaplaneerimise,arendustegevuse, kohaliku kultuuriga ning külastati Villaines-les-Rochersi käsitöökeskust, mis on kuulus vanade vitspunutiste traditsioonide poolest.
Delegatsiooni võõrustas Chambray-lès-Toursi linnavalitsus, AJECC (sõpruslinnade komitee) ja pered.
Delegatsiooni kuulusid 19 liiget, Võru linna esindasid linnapea Anti Allas, linnasekretär Ülle Müürsepp, IT spetsialist Allan Liblik, jurist-nõunik Kristi Viert ja arendusnõunik Tiina Hallimäe.

 

 

14.-16. oktoober külastas Laitila (Soome) linnavalitsuse delegatsioon Võru linna, et tutvuda linnavalitsuse töö, arendusetegevusega ja haridusreformi läbiviimise protsessiga ning puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse tegevusega. Laitila delegatsioon mälestas visiidi raames ka parvlaeval Estonia hukkunuid.

Delegatsiooni võõrustas Võru linnavalitsus. Laitila delegatsioon oli 24 liikmeline, kuhu kuulusid volikogu liikmed ja Laitila linnavalitsuse töötajad.

 

25.09 – 02.10 külastas Võru linna delegatsioon kolme Võru sõpruslinna: Suwalki (Poola), Bad Segeberg (Saksamaa), Landskrona (Rootsi).

Õppereisi eesmärgiks oli näha ja omandada kogemusi reisil osalenud ametnike haldusalaga seonduvate tegevustega meie sõpruslinnades. 

Peamised teemad, mida käsitleti olid: linna heakord, pargid, haljastud, veekogud, väljakud, mänguplatsid, investeeringud, koerte-kasside temaatika, investeeringud, linna visuaalne pilt, ehitustegevus, prügimajanduse ehk kokkuvõttes kogu linnamajanduse korraldus. Väga hea mulje jättis just Suwalki, kes on läbi teinud tohutu arengu hetkest, alates Euroopa liitu astumisest. Kõikides sõpruslinnades võeti väga hästi vastu ja oldi rõõmsad, et osalesid erineva ala spetsialistid, et sai vahetada kogemusi ja et tuntakse huvi, mida ja mismoodi teatud valdkonnas tööd käivad sõpruslinnades. Delegatsiooni kooseisu kuulusid: Andres Visnapuu -Taristuhaldus OÜ juhatuse liige, volikogu majanduskomisjoni esimees; Jaanika Sild - Taristuhaldus OÜ töödejuhataja; Risto Aim - linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja; Anne Vahtla - haljastuse ja linnakujunduse spetsialist, Tauno Asi - maakorraldaja-geodeet; Kalmer Vislapuu - ehitusspetsialist.

 

5.-7. augustini 2016 külastas Võru linna neljaliikmeline delegatsioon ( Ülle Müürsepp, Helga Ilves, Allan Liblik ja Merle Koik) sõpruslinna Suwalki ja osales linna sünnipäeva auks korraldatud pidustustel. Külastati Suwalki linnaraamatukogu ja raamatukogu teadus- ning tehnikakeskust Midicentrum, mis on ehitatud Euroopa Liidu abiga ja avati 2015. aastal. Lapsed ja noored saavad Midicentrumis ehitada roboteid, komponeerida muusikat, õppida inglise keelt, tegeleda teadusuuringutega jms. Midicentrum on Suwalki linnas ja regioonis muutunud väga kiiresti populaarseks  vaba aja veetmise kohaks. Arutati raamatukogudevahelise koostöö võimalusi Võrumaa Keskraamatukogu ja Suwalki Linnaraamatukogu vahel . Võru linna 2016. aasta sünnipäevapidustuste ajal tutvuvad Suwalki linna delegatsiooni liikmed Võrumaa Keskraamatukogu tööga.

 

30. juunist kuni 4. juulini 2016 osalesid Gümnaasiumi noorterühm Hopser ja SA Kannel noorema segarühma Hopser 5 tantsijat Võru sõpruslinnas Iisalmis Soome noorsoo-organisatsioonide liidu 64. pidustustel.
Külaskäik sai teoks tänu sellele, et Iisalmi noorsoo-organisatsioonide liidu vanemkonsultant Jorma Kajanus otsis pidustuste külaliseks nooremat segarühma Võru linnas ning Hopser on ainukene koolinoorte rühm Võru linnas.
Tantsijatele lisaks oli meil kaasas ka karmoskamängija Unn Krigul ja viiuldaja Egne Kürsa, kes tantsudele lisaks ka instrumentaalpalasid esitasid. Grupi suurus oli 25 inimest.
Külaskäigu ajal oldi majutatud peredesse ja kuigi eestlaste soome keele oskused polnud kuigi head ning ka soomlased ei osanud eesti keelt, saadi üksteisest hästi aru ja sõlmiti sõprussidemeid. Hopser esines 7 korda, nii linnaväljakul, hooldekodudes kui ka lõpuüritusel Mansikkaneemel, kus saadi suure aplausi ja väga sooja vastuvõtu osaliseks.
Samasse aega langesid ka lähedalasuvas Sonkajärvel toimuvad naisekandmise maailmameistrivõistlused, millest võtsid osa 2 Hopser paari: Teodor Manivald Toomik ja Reili Jäädma, kes saavutasidki eestlaste hulgas parima, 23. koha, ning Sander Lebreht ja Kaia Konts, kes tulid 32. kohale. See sündmus tekitas osalejates soovi järgmisel aastal tagasi minna ja paremini võistelda. Nii Hopser kui võõrustajad jäid reisiga väga rahule ning tänavad toetajaid.

 

 27. juunist – 3. juulini osalesid kaks Võru linna noort Joniškises toimunud sõpruslinnade rahvusvahelises noortelaagris, mis kandis nime „Youth in action – healthy youth".
Laagri korraldajaks oli Leedus asuva Võru sõpruslinna Joniškise Noortekeskus. Laagris osalejateks olid Joniškise linna sõpruslinnade noored Eestist, Lätist ja Poolast.
Laagri programmi sisaldas erinevad matku, piknikuid, tantsimist ja mänge. Üheskoos õpiti selgeks kava, mida esitleti 2. juulil toimunud Joniškise linna festivalil.
Võru linna noored said omale naaberriikidest uusi sõpru ja jäid laagriga rahule.
Noortevahetuse video: https://m.youtube.com/watch?v=Yod8X648G-k&feature=youtu.be

 

Võru linnavalitsuse 5-liikmeline delegatsioon esindas Võru linna 16.-19. juunil sõpruslinna Laitilas (Soome) toimunud Munamarkkinal.
Munamarkkina on Laitila linna aasta suurim Võrukad Munamarkkinalkultuurisündmus. Külastuse käigus tutvuti nii sotsiaalvaldkonna objektide kui ka piirkonna arenguprojektidega ning külastati innovaatilisi ettevõtteid.
Laitilas tegutseva ettevõtte Munax kaubamärgi Proegg hitt-tooted on jõudnud ka Eesti turule http://www.laitilankanatarha.fi/proegg-sarja.
Nii Võru Muusikakooli direktor Piret Rips-Laul kui ka Laitila Muusika Instituudi direktor Jussi Kauranen tegid plaane, et tugevdada muusikakoolide vahelist sõprussidet.
Delegatsiooni kuulusid: linnapea Anti Allas, linnavalitsuse sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Breidaks, linnavalitsuse arendusnõunik Tiina Hallimäe, Võru Muusikakooli direktor Piret Rips-Laul ja Elina Allas.

Fotol on Võru linnavalitsuse delegatsioon koos Laitila linnapea Jukka Alkio, linnavolikogu esimehe Pekka Kuusisto ja linnavolikogu aseesimehe Jussi Perkkolaga.

 

 

Suwalki linnavalitsuse kutsel osales Võru linna delegatsioon 27.-29. mail Suwalki esimesel jooksufestivalil (http://resosuwalkibieg.pl/). Kolmeliikmeline Võru linna võistkond osales kahes festivali põhijooksus – 3*3,5 km teatejooksus ja 10,5 km individuaalses jooksus Suwalki kesklinna tänavatel. Teatejooksus saavutati 24 võistkonna seas 13. koht ja edestati kindlalt Suwalki teise sõpruslinna, Wareni (Saksamaa) võistkonda. 10,5 km jooksus saavutas 259 osaleja seas parima võrulasena 84. koha Maigi Vaikla. Mõlemas jooksus läks esikoht keenialastele.

Suwalki linnavalitsuse sporditaristu juht tutvustas võrukestele linna spordirajatisi ja mänguväljakuid, mille hulgast paljud on rajatud viimase 3-4 aasta jooksul. Vahetati mitmete spordiklubide kontakte nendevahelise koostöö käivitamise eesmärgil. Võru delegatsiooni üheks liikmeks oli Võhandu aerutamismaratoni peakorraldaja Hillar Irves, kes edastas Võru suurima spordiürituse kutseid mitme riigi esindajatele.

 
Võru naiskoor Tempera esindas Võru linna 3. ja 4. mail Petseri kultuurikeskuses toimunud konkursil „ArtFestival". 
Osalemiseks tuli saata koori tutvustus, foto, esinemise kava. Esinemisaeg oli sarnaselt teiste konkurssidega, piiratud. Kõik lood pidid mahtuma 15 minutisse. 
Esitada tuli 3 lugu, millest üks pidi olema oma maa autorilt, üks a capella ja üks vabal valikul. 
Esimesel päeval toimus vaimuliku muusika konkurss. 4. mai ennelõunal panid end proovile lastekoorid ja –ansamblid ning pärastlõunal täiskasvanute kollektiivid. 
Tempera osales 4. mail akadeemiliste kooride kategoorias. Esinejaid oli Eestist – ainult Tempera, Lätist, Karjalast ja Venemaalt. 
Konkursipäev lõppes galakontserdiga, kus ka Temperal oli õnn ja rõõm üles astuda. Autasustamine toimus galakontserdijärgselt. 
Tempera esitus hinnati I kategooria laureaaditiitli vääriliseks. Koori esindaja antud intervjuud kajastati ka kohalikus televisioonis. 
Lisainfo: Signe Rõõmus, 56646042
 
 
 
10.-14. märts külastasid Võru linna Kanivi (Ukraina), Aluksne (Läti) ja Härryda (Rootsi) delegatioonid, et osaleda rahvusvahelisel judoturniilil "Võru Kevad".
Sõpruslinnade delegatsiooni võõrustas FIE Riho Lehiste. Mängud olid sõpruslinna esindajatele edukad. Landvetter Judo klubi (Härryda) võitis 2 kuld, 2 hõbe ja 1 pronksmedali. Aluksne võitis 2 kuld ja 1 hõbe medali.
Võistlustel osales 5 Aluksne ja 7 Härryda sportlast.
 
 
 
 
10.-14. jaanuar külastas Iisalmi (Soome) linnavalitsuse delegatsioon Võru linna, et tutvuda Võru linnavalitsuse, linnavalituse hallatavate asutuste ning Võru maakonna arenguorganisatsioonide tööga.
Delegatsiooni võõrustas Võru linnavalitsus
Iisalmi delegatsioon oli 9 liikmeline, kuhu kuulusid:
Terho Savolainen, majandusosakonna direktor  
Juhani Räisänen, tehnilise teenistuse direktor 
Kaisa Kajanus, linnasekretär
Marja-Leena Martikainen, rahandusosakonna direktor
Sanna Marin-Kainulainen, kultuuriosakonna direktor
Tapani Lakaniemi, muusikakooli direktor ja täiskasvanute hariduskeskuse koordinaator
F Kirsi-Tiina Ikonen, haridusteenistuse direktor
M Pekka Partanen, rekreatsiooniteenistuse direktor
F Pirjo Heikkilä, puhastus- ja toiduteenistuse juhataja