Lasteaia õppekulu hüvitamise toetus

TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Lasteaia õppekulu hüvitamise toetus määratakse:

1) koolieelses lasteasutuses käiva lapse vanemale, kes töötab või õpib tasemeõppes;

2) koolieelses lasteasutuses viimases rühmas käiva lapse vanemale, kes ei tööta;

3) lapse vanemale muudel põhjendatud juhtudel lastekaitsespetsialisti ettepanekul.

Lasteaia õppekulu hüvitamise toetus määratakse isikule, kelle perekonna netosissetulek on pärast eluasemekulude mahaarvamist väiksem kui 1,5-kordne toimetulekupiir.

Kestvus

Toetus määratakse kuni neljaks kuuks.
Toetus kantakse üle koolieelse lasteasutuse arvelduskontole.

Õigusakt Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord, Sotsiaaltoetuste määrad
Vastutaja

Sotsiaaltööspetsialist Katrin Haga, tel 5629 6259, e-post katrin.haga@voru.ee, Tartu tn 23, kab 3.

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlus lasteaia õppekulu hüvitamise toetuse  saamiseks:

  • esitada paberkandjal Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23, Võru;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Jüri 11, Võru 65608;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga info@voru.ee
 
Vajaminevad dokumendid
  • kehtiv isikut tõendav dokument;
  • eelneva kuu eluruumi alalisi kulusid tõendavad dokumendid (elektri- ja kommunaalteenuste arved, üüriarve);
  • vajadusel kohtuotsus elatise väljamõistmise kohta ja tõend elatise saamise või mittesaamise kohta;
  • vajadusel eelneva kuu pangakonto väljavõte.
 
Taotluse näidisvorm Taotluse näidisvorm