Lasteaiad

Olevi 29
tel 782 1922
Lasteaed on avatud kell 7:00-19:00. Alates 17:30-19:00 töötab valverühm.
 
12 rühma
Eripäraks on rahvuslikkus - toetumine rahvakalendri tähtpäevadele, tavadele, Võrumaale omase rahvakultuuri uurimisele. Lasteaias rakendatakse Keelepesa programmi, Kiusamisest vabaks metoodikat,  põhirõhk on suunatud lapse individuaalsele arengule ja terviseedendamisele. Lasteaias töötab sobitus- ja kaks tasandusrühma.
 
Jüri 40a
tel 782 1704
Lasteaed on avatud kell 7:00-19:00. Alates 17:30-19:00 töötab valverühm.
 

Võru Lasteaed Okasroosike on väike hubane muinasjutulise ja tervisliku kasvukeskkonnaga viierühmaline lapsesõbralik lasteaed. Üks rühm on sõimerühm 1,6-3 aastastele lastele. Ülejäänud neli rühma on liitrühmad 2-7-aastastele lastele. Lasteaiale annavad oma näo muinasjutu stiilis maja kujundus, kostüümid, peod ja traditsioonilised üritused. Õppe- ja kasvatustöö planeerimise ja läbiviimise aluseks on lapsest lähtuv tegevuskultuur, mis avab lapsele võimaluse kõike ise õppida läbi uurimise ja katsetamise, läbi mängu ja kunstilise tegevuse. Olulisel kohal õppeprotsessis on  lapse huvi maailma saladuste vastu.

 
Vabaduse 15a
tel 782 8560
Lasteaed on avatud kell 7:00-19:00. Alates 17:30-19:00 töötab valverühm.
 
10 rühma

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevus põhineb lapsest lähtuval õpikäsitlusel, õuesõppel ja terviseedendusel. Lasteaed teeb koostööd Fr R Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumiga, kus toimuvad muuseumitunnid, õuesõppe tegevused, erinevad õpitoad jne. Lasteaia tegevustes on oluline osa pärimuskultuuril: tegutseb laste folkloorirühm ja õpetajate kandleansambel, tähistatakse rahvakalendri tähtpäevi, valmistatakse rahvariideid. Lasteaias töötavad vabatahtlikud noored erinevatest Euroopa riikidest. Lasteaias on üks liitrühm ja üks sobitusrühm.

 
Vilja 10
tel 782 1943
Lasteaed on avatud kell 7:00-19:00. Alates 17:30-19:00 töötab valverühm.
 
11 rühma 

Lasteaed Punamütsike on lasteaed basseiniga, kus lapsed õpivad ujumist. Lasteaias kasutatakse  „Kiusamisest vabaks!", projekt-, avastus- ja uurimusliku õppe meetodeid. Laste õppetegevusi mitmekesistavad ja harivad Lego klotsid ning  programmeeritavad robotid.
Lasteaias tegutseb keelepesa rühm, mille raames õpetatakse lastele võru keelt.
Lapsed saavad meisterdada puutööringi tegevustes ja osaleda lasteaia tantsuringis.
Lastel on võimalus osaleda sellistes tasulistes huviringides nagu judo, jalgpall, kunstiring, spordiring.
Lasteaias töötavad vabatahtlikud noored erinevatest Euroopa riikidest. Lasteaias on sobitusrühm.
 

Õppenõustamine

Kooli 6, Võru (Kagukeskuse 3. korrus)
Dokumentide vastuvõtmine ja väljastamine: T 15.00–17.00, R 10.00–12.00
Rajaleidja võrgustiku infotelefon 735 0700 
Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele – vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele jt. 
Rajaleidja teenused: psühholoogiline, sotsiaalpedagoogiline, eripedagoogiline ja logopeediline nõustamine. Rajaleidja keskuse juures asub kooliväline nõustamismeeskond.