Elluastumistoetus


TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Elluastumistoetus määratakse isikule, kelle üle oli seatud eestkoste ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Võru linn, kuue kuu jooksul alates isiku 18-aastaseks saamisest.

Toetust ei määrata isikule, kes on suunatud järelhooldusteenusele.

Kestvus Elluastumistoetuse taotlusi võetakse vastu jooksvalt ja toetus on ühekordne. Toetus makstakse välja viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.
Õigusakt Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kordSotsiaaltoetuste määrad
Vastutaja Sotsiaaltööspetsialist Merike Aasmäe, tel 5309 1279, e-post merike.aasmae@voru.ee, Tartu tn 23, kab 6

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlus elluastumistoetuse  saamiseks:

  • esitada paberkandjal Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23, Võru;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Jüri 11, Võru 65608;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid
  • kehtiv isikut tõendav dokument
  • vajadusel eestkostet tõendav kohtumäärus
Taotluse näidisvorm Taotluse näidisvorm