LIFE20 IPC/EE/000010 - LIFE IP BuildEST ehk renoveerimismaraton

"Pursuing Estonian National Climate Ambition through Smart and Resilient Renovation"
 

Projekti kogueelarve on ca 16,3 miljonit eurot, millest Euroopa toetus on 9,5 miljonit. Võru linna tegevused eelarves on kuni 503 200 eurot, millest omafinantseering kuni 201 300 eurot.

Linnade koostööprojekti kestvus on kuni 85 kuud (1.11.2021–31.12.2028)

Rahastaja: Euroopa Kliima-, Infrastruktuuri- ja Keskkonnaagentuur (CINEA) Life IP (Integrated Projects) programm

Projekti suurem eesmärk on, et keskkonna ja kliima teemad oleks tihedalt seotud ehitatud keskkonna arendamisega – see peab toimuma terviklikult, kestlikult ja pikka vaadet silmas pidades. Hoonete renoveerimismaratonil on otsene seos Eesti kliimapoliitika eesmärkide saavutamisega ning BuildEST projektil on rohepöördes keskne koht.

Projekti partnereid on kokku 18. Nende seas on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (juhtpartner ja CINEA lepingupartner), Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Rahandusministeerium,Keskkonnaministeerium, SA KredEx, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Riigi Kinnisvara AS, Tartu linn, Võru linn, Rakvere linn, Eesti Korteriühistute Liit, EVM Maa-arhitektuuri Keskus, MTÜ Tartu Regiooni Energiaagentuur, Eesti Ringmajandusettevõtete Liit,Eesti Ehitusettevõtjate Liit, Digitaalehituse klaster, Eesti Puitmajaliit.

Projekti koduleht: https://kliimaministeerium.ee/elukeskkond-ringmajandus/buildest

--------------------------------------------

LIFE IP BuildEST renoveerimise õpilaboris HOONETE LEIDMISE V KONKURSS (2024)

Konkurss algab ehk taotlusi saab esitada kuni 12.04.2024.
Hoonele seatud tingimused:
1) hoone asubVõru linnas;
2) eraomandis olev hoone, mis on ehitatud enne 1944. aastat.
Vaata lisaks:

LIFE IP BuildEST renoveerimise õpilaboris hoonete leidmise 2024. a ehk V konkursi tingimused leiab SIIT

Sooviavalduse Võru renoveerimise õpilaboris osalemiseks leiab SIIT

Õpilaborisse valitud 8 hoonel on võimalus taotleda toetust projekteerimisele, omanikujärelevalvele ning teistele projektis Võru õpilabori tegevusteks ettenähtud kuludele (nt päikesepaneelide soetus jms) vastavalt projekti eelarvele. 

Lisainfo:

Tiina Hallimäe, Võru linnavalitsuse arendusjuht 5343 6302

Ain Konsap, Tartu Regiooni Energiaangentuur 511 8625

 

----------------------------------------

LIFE IP BuildEST renoveerimise õpilaboris HOONETE LEIDMISE IV KONKURSS (2024)

Konkurss algab ehk taotlusi saab esitada alates 11.12.2023 kuni 19.01.2024

Hoonele seatud tingimused:

1. Võru kesklinnas (üldplaneeringu mitteametliku määratluse järgi)

2. Eraomandis olev hoone, mis on ehitatud enne 1944. aastat.

 

Vaata lisaks:

LIFE IP BuildEST renoveerimise õpilaboris hoonete leidmise 2024. a ehk IV konkursi tingimused leiab SIIT.

Sooviavalduse Võru renoveerimise õpilaboris osalemiseks leiab SIIT.
 
Võru kesklinna kaardi leiad SIIT.

 

Õpilaborisse valitud 8 hoonel on võimalus taotleda toetust projekteerimisele, omanikujärelevalvele ning teistele projektis Võru õpilabori tegevusteks ettenähtud kuludele (nt päikesepaneelide soetus jms) vastavalt projekti eelarvele. Info on leitav siit

Lisainfo:

Tiina Hallimäe, Võru linnavalitsuse arendusjuht 5343 6302

Ain Konsap, Tartu Regiooni Energiaangentuur 511 8625

--------------------------------------------

LIFE IP BuildEST renoveerimise õpilaboris HOONETE LEIDMISE III KONKURSS (2023)

Konkurss algab ehk taotlusi saab esitada alates 21.08.2023 kuni 11.09.2023

Hoonele seatud tingimused:

  1. Võru kesklinnas (üldplaneeringu mitteametliku määratluse järgi)
  2. Eraomandis olev hoone, mis on ehitatud enne 1944. aastat.
  3. Hoonel on olemas tehniline projekt eel- või põhiprojekti staadiumis.

Vaata lisaks:

LIFE IP BuildEST renoveerimise õpilaboris hoonete leidmise 2023. a ehk III konkursi tingimused leiab SIIT.

Sooviavalduse Võru renoveerimise õpilaboris osalemiseks leiab SIIT.
 
Võru kesklinna kaardi leiad SIIT.

 

Õpilaborisse valitud 8 hoonel on võimalus taotleda toetust projekteerimisele, omanikujärelevalvele ning teistele projektis Võru õpilabori tegevusteks ettenähtud kuludele (nt päikesepaneelide soetus jms) vastavalt projekti eelarvele. Info on leitav siit

Lisainfo:

Tiina Hallimäe, Võru linnavalitsuse arendusjuht 5343 6302

Martin Kikas, Tartu Regiooni Energiaangentuur 524 5225

--------------------------------------------

 

 

 

LIFE IP BuildEST renoveerimise õpilaboris HOONETE LEIDMISE II KONKURSS (2023)

LIFE IP BuildEST renoveerimise õpilaboris hoonete leidmise 2023. a ehk II konkursi tingimused leiab SIIT.

Sooviavalduse Võru renoveerimise õpilaboris osalemiseks leiab SIIT.
 
Võru kesklinna kaardi leiad SIIT.

 

Lisainfo:

Tiina Hallimäe, Võru linnavalitsuse arendusjuht 5343 6302

Martin Kikas, Tartu Regiooni Energiaangentuur 524 5225

 

--------------------------------------------

LIFE IP BuildEST renoveerimise õpilaboris HOONETE LEIDMISE KONKURSS (2022)

LIFE IP BuildEST renoveerimise õpilaboris hoonete leidmise 2022. konkursi tingimused leiab SIIT.

Sooviavalduse Võru renoveerimise õpilaboris osalemiseks leiab SIIT.

Võru vanalinna muinsuskaitseala ja selle kaitsevööndi kaardi leiad SIIT

Hooneomanike küsitluse leiab SIIT

 

HOONEOMANIKE KÜSIMUSED:

1) kas ja kes tellib ja korraldab hoone eelneva seisukorra hinnangu? 

Vastus: Hinnangu andmine on osa projekteerimise lähteülesandest  - kas ja mil määral tuleb täpsustada hoone seisukorda.  Kui selgub, et on vaja uuringuid või ekspertiisi, siis selle tellib omanik. Korraldamisel saab vajadusel abiks olla ka projekti meeskond.

TREA võtab ühendust pilootmajadega ja lepitakse kokku külastuse aeg.

 
2) Mis tasemel, kas on mistahes töödel mingi kindel aktsepteeritud partnerite valik?
Vastus: Tööde teostaja leitakse hanke teel koostöös hoone omanikega. Hanke läbiviimist aitab ettevalmistada TREA ehk aitab koostada projekteerimise lähteülesande ja viia ka läbi pakkumuste küsimise. Kindlat partnerite valikut ei ole. Pakkumuse kutses sätestatakse kvalivitseerimise kord, ehk siis kes saab osaleda, mis on ka aktsepteerimise aluseks
 
3) Ja kas renoveerimisel on võimalik valida mingi etapi või osaga osalemine, kui tervik on liiga mahukas omanikel kanda. Või osalus eeldab ainult kogu maja renoveerimist? 
Vastus: Projekt eeldab hoone tervikrekonstrueerimist, et hoone vastaks peale rekonstrueerimist C-klassile. 

--------------------------------------------

 

Lisainfo:

Tiina Hallimäe, Võru linnavalitsuse arendusjuht 785 0922

Martin Kikas, Tartu Regiooni Energiaangentuur 524 5225

 

 


----------------------------------------------------------------------------------