ANDMETE PARANDAMINE JA MUUTMINE

Palun oma tulek eelnevalt kokku leppida: Kersti Kattai tel 5302 1937, 785 0945, kersti.kattai@voru.ee

Kirjeldus

Kui isik soovib muuta enda, oma alaealiste laste või eestkostetavate rahvastikuregistri andmeid, siis peab ta esitama avalduse.
Avaldusele lisatakse dokument, mis tõendab andmete muutmise alust.

Statistilisi andmeid saab muuta nii kohapeal kui ka kodanikuportaali www.eesti.ee kaudu.

Andmete muutmise või parandamise kanne koostatakse mõistliku menetlusaja jooksul.

Andmete muutmine ja parandamine on riigilõivuvaba.
Menetlemine

Avaldusi võtavad vastu:

Kersti Kattai kersti.kattai@voru.ee, tel 785 0945, 5302 1937
Sirje Randver, sirje.randver@voru.eetel 785 0914

Vastuvõtuajad: E 14–17, T 9–12, 13–16, K 13–16, N-R 9–12
Taotlemine

Taotlusvorm andmete muutmise ja parandamise avaldus

Vajaminevad dokumendid

  • Avaldaja isikut tõendav dokument;
  • Dokument, mis tõendab andmete muutmise või parandamise alust
Õigusaktid