ANDMETE PARANDAMINE JA MUUTMINE

Kirjeldus

Kui isik soovib muuta enda, oma alaealiste laste või eestkostetavate rahvastikuregistri andmeid, siis peab ta esitama avalduse.
Avaldusele lisatakse dokument, mis tõendab andmete muutmise alust.

Statistilisi andmeid saab muuta nii kohapeal kui ka portaali  rahvastikuregister.ee kaudu.

Andmete muutmise või parandamise kanne koostatakse mõistliku menetlusaja jooksul.

Andmete muutmine ja parandamine on riigilõivuvaba.
Menetlemine

Võru Linnavalitsuse võtab avaldusi vastu:

Kersti Kattai kersti.kattai@voru.ee, tel  5302 1937;
Vastuvõtuajad: E kl 14-17, K kl 9-12, N kl 9-12 Vastuvõtuvälisel ajal kohaletuleku aeg eelnevalt kokku leppida.

Taotlemine

Taotlusvorm andmete muutmise ja parandamise avaldus;  
elektrooniliselt täidetav andmete muutmise ja parandamise avaldus;
Elektrooniliselt täidetav avaldus salvestada enne täitmist oma seadmesse.

Vajaminevad dokumendid

  • Avaldaja isikut tõendav dokument;
  • Dokument, mis tõendab andmete muutmise või parandamise alust.
Õigusaktid