Sotsiaaltööosakond (põhimäärus)

Tartu 23 hoone on ligipääsetav raskendatud liikumisega inimestele (kaldtee ja invatualett)

 

Ametikoht Ametniku nimi Tegevusvaldkond Telefon, e-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Sotsiaaltööosakonna juhataja  Eve Ilisson osakonna töö juhtimine, Nöörimaa Tugikodu töö koordineerimine,  sotsiaaltööalaste tegevustoetuste taotluste menetlemine, riiklikult rahastatav lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lastele, puuetega inimeste eluruumide kohandamine


785 0921
5307 6521

eve.ilisson@voru.ee

 

Tartu 23, kab 4

T 10.00-12.00 
Väljaspool vastuvõtuaega palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel

Sotsiaaltööosakonna juhataja asetäitja  Maarika Pilt eluruumide taotlused, täisealiste isikute eestkoste, tugiisikuteenus täiskasvanutele


785 0940
521 1290
maarika.pilt@voru.ee

 

Tartu 23, kab 1
T 10.00-12.00
 
Väljaspool vastuvõtuaega palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel
Sotsiaaltööspetsialist  Eve Tšegurov


sünnitoetus, matusetoetus, toimetulekutoetus,  abivajadusest sõltuvad ja mittesõltuvad sotsiaaltoetused, lasteaia õppekulu maksmisest vabastamine; ranitsatoetus

 

785 0942
523 0395

eve.tsegurov@voru.ee

Tartu 23, kab 2
E 9.00-12.00 13.30-16.00
T-K 13.30-17.00
N 9.00-12.00
R 8.30-12.00
Sotsiaaltööspetsialist  Kärol Samoson
hoolduse seadmine ja hooldajatoetus, üldhooldusteenus, puuetega isikute parkimiskaardid, puudega lapse hooldamise toetus
 

785 0941
5300 1948

karol.samoson@voru.ee

Tartu 23, kab 3
E 9.00-12.00 13.30-16.00
T-K 13.30-17.00
N 9.00-12.00
R 8.30-12.00
Sotsiaaltööspetsialist (elektri-, gaasi- ja küttekulude hüvitamise taotluste menetlemise alal) Katrin Haga menetleb elektri-, gaasi- ja küttekulude hüvitamise  taotlusi 5629 6259
katrin.haga@voru.ee
Tartu 23, kab 5
Palume vastuvõtule registreeruda e-posti teel
Sotsiaalteenuste spetsialist Marleen Maask

sotsiaalteenuste vajaduste hindamine ja teenustele suunamine
 
5358 8582
marleen.maask@voru.ee
Tartu 23, kab 8
Lastekaitsespetsialist Hannela Teaste
korraldab laste ja peredega seotud probleemide lahendamise  tagades laste õiguskaitse
 
785 0943
521 3660
hannela.teaste@voru.ee
Tartu 23, kab 6
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel
Lastekaitsespetsialist Merike Aasmäe
korraldab laste ja peredega seotud probleemide lahendamise  tagades laste õiguskaitse
 

5309 1279
merike.aasmae@voru.ee

Tartu 23, kab 6
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel
Lastekaitsespetsialist Riina Siigart
korraldab laste ja peredega seotud probleemide lahendamise  tagades laste õiguskaitse
 
5306 0188
riina.siigart@voru.ee
 
Tartu 23, kab 9
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel
 

 

Lastekaitsespetsialist

 

Karolin Täheväli korraldab laste ja peredega seotud probleemide lahendamise  tagades laste õiguskaitse 5344 4837
karolin.tahevali@voru.ee
Tartu 23, kab 9
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel
Tugiisik Liia Laats
sotsiaalsete erivajadustega täiskasvanud isikutele tugiisikuteenuse osutamine
 

 

5307 1919 liia.laats@voru.ee

 
Tartu 23, kab 8
Tugiisik  
sotsiaalsete erivajadustega täiskasvanud isikutele tugiisikuteenuse osutamine
 
  Tartu 23, kab 8
Hooldustöötaja Ülle Lehtna
eluruumi tagamise teenusel olevate sotsiaalsete erivajadustega inimeste toetamine läbi nõustamise, probleemide ennetamise, suunamise, juhendamise ja turvalisuse tagamise
 
513 6112
ylle.lehtna@voru.ee
F.R. Kreutzwaldi 55 (Pargikodu)

Sotsiaaltöötaja-juhtumikorraldaja

Terje Kanger

täisealiste isikute eestkoste, tugiisikuteenus täiskasvanule 
 

515 4709
terje.kanger@voru.ee

Tartu 23, kab 7
T 10.00-12.00 
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel

Juhtumikorraldaja
 
Christiana Vaher
projekti "Vunki mano, Võru noored" raames juhtumikorralduslik töö hõivamata Võru linna noortega (15-26 a)  eesmärgiga toetada noorte õpingute jätkamist või sisenemist tööturule
 
53098844
christiana.vaher@voru.ee
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel

Koduteenuse töötaja
 

Kairi Kõivastik
integreeritud  koduteenuse osutamine suure hooldusvajadusega vaimse tervise häiretega klientidele
 

51911812
kairi.koivastik@voru.ee