Staatus: kehtestatud

Tellija: Antsla-Inno AS

Koostaja: Hendrikson & Ko

Algatamine: 16.09.2020

Asendiplaan

Vastuvõtmine: 10.03.2021

Kehtestamine: 14.04.2021

Detailplaneering:

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Tugijoonis

Põhijoonis

3D, 3D

 

Kooskõlastused:

Päästeamet

JetGas OÜ

Danpower Eesti AS

Võru Vesi AS