Männiku tn 39 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Staatus: kehtestatud

Tellija: C Grupp OÜ
Koostaja: Ruumi Grupp OÜ
Algatamine: 18.10.2017
Asendiplaan
Vastuvõtmine: 18.04.2018
Kehtestamine: 14.06.2018

Arhiivikood 220-DP

Detailplaneeringu failid:
Seletuskiri
Põhijoonis tehnovõrkudega
Illustratsioon