Toome tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Staatus: kehtestatud

Tellija: Sodalisvara OÜ
Koostaja: Raamprojekt OÜ
Algatamine: 19.07.2017
Asendiplaan
Vastuvõtmine: 18.04.2018
Kehtestamine: 14.06.2018

Arhiivikood 219-DP

Detailplaneeringu failid:
Seletuskiri
Põhijoonis
Tehnovõrkude joonis
Illustratsioon