Räpina mnt 20 kinnistu ja lähiala detailplaneering
 
Staatus: kehtestatud
Tellija: Jaagumäe Kaubandus OÜ
Koostaja: Kurmik Projekt OÜ
 

Algatamine: 25.02.2016
Asendiplaan
Vastuvõtmine: 01.06.2016
Kehtestamine: 19.08.2016

Arhiivikood: 213-DP

Detailplaneeringu failid

Räpina mnt 20 kinnistu detailplaneering