Võrusoo tööstusala detailplaneering

Staatus: kehtestatud
Tellija: Võru Maavalitsus
Koostaja: Ramboll Eesti AS

Algatamine: 09.10.2013
Asendiplaan
Algatamise korralduse muutmine: 06.11.2013
Asendiplaan
Vastuvõtmine: 17.09.2014
Kehtestamine: 10.12.2014
Arhiivikood: 207-DP-2014

Detailplaneeringu failid