Võru linnakalmistu ja selle ümbruse detailplaneering

Staatus: kehtestatud
Tellija: Võru Linnavalitsus
Koostaja: Kurmik Projekt OÜ

Algatamine: 08.12.2004
Asendiplaan
Vastuvõtmine: 23.11.2011
Kehtestamine: 13.06.2012
Arhiivikood: 198-DP-2012

Detailplaneeringu failid