Luha maaüksuse detailplaneering

Staatus: kehtestatud
Tellija: Luha AV OÜ
Koostaja: KBT Ehitusprojekt OÜ

Algatamine: 16.02.2011
Asendiplaan
Vastuvõtmine: 27.07.2011
Kehtestamine: 14.09.2011
Arhiivikood: 195-DP

Detailplaneeringu failid