Võrumõisa tee 2, Võrumõisa tee 2a-2f ning Võrumõisa tee 4 kinnistute ja lähiala detailplaneering
 
Staatus: kehtestatud
Tellija: Võrumaa Veterinaarkeskus
Koostaja: Kurmik Projekt OÜ
 

Algatamine: 29.11.2006
Asendiplaan
Vastuvõtmine: 30.01.2008
Kehtestamine: 09.04.2008
Arhiivikood: 176-DP-08

Detailplaneeringu failid