Tulba 72-I, Tulba 72-II kinnistute ja lähiala detailplaneering
 
Staatus: kehtestatud
Tellija: Võru Varanõunik OÜ
Koostaja: OÜ Ehitusnõunik
 

Algatamine: 02.05.2007
Asendiplaan
Vastuvõtmine: 28.11.2007
Kehtestamine: 16.01.2008
Arhiivikood: 175-DP-08

Detailplaneeringu failid: