Vilja 16c krundi ja lähiala detailplaneering
 
Staatus: kehtestatud
Tellija: Volante OÜ
Koostaja: OÜ Ehitusnõunik
 

Algatamine: 31.05.2006
Asendiplaan
Vastuvõtmine: 06.09.2006
Kehtestamine: 11.10.2006
Arhiivikood: 152-DP-06

Detailplaneeringu failid: