Kalmuse 16 krundi ja sellega piirneva maa-ala detailplaneering
 
Staatus: kehtestatud
Tellija: Selista Ehitus OÜ
Koostaja: OÜ Ehitusnõunik
 

Algatamine: 01.03.2006
Asendiplaan
Vastuvõtmine: 21.06.2006
Kehtestamine: 08.11.2006
Arhiivikood: 148-DP-06

Detailplaneeringu failid: