Jüri 41 krundi ja lähiala detailplaneering
 
Staatus: kehtestatud
Tellija: Werrohof Invest OÜ
Koostaja: OÜ Ehitusnõunik
 

Algatamine: 31.01.2006
Asendiplaan
Vastuvõtmine: 06.09.2006
Kehtestamine: 10.11.2006
Arhiivikood: 145-DP-06

Detailplaneeringu failid: