Kindsaare, maatükk 2 katastritunnusega 91901:014:0612 detailplaneering
 
Staatus: kehtestatud
Tellija: Arke Kaubandus OÜ
Koostaja: OÜ Marksi Projekt
 

Algatamine: 23.10.2003
Asendiplaan
Vastuvõtmine: 21.06.2006
Kehtestamine: 11.10.2006
Arhiivikood: 133-DP-06

Detailplaneeringu failid: