Vee 3 detailplaneering
 
Staatus: kehtestatud
Tellija: Erich Mürk
Koostaja: OÜ Ehitor
 

Algatamine: 01.03.2006
Asendiplaan
Vastuvõtmine: 24.05.2006
Kehtestamine: 14.06.2006
Arhiivikood: 124-DP