Räpina mnt 20a ja sellega piirneva maa-ala detailplaneering
 
Staatus: kehtestatud
Tellija: Politseiamet
Koostaja: Kurmik Projekt OÜ
 

Algatamine: 24.03.2005
Asendiplaan
Vastuvõtmine: 28.09.2005
Kehtestamine: 14.11.2005
Arhiivikood: 121-DP

Detailplaneeringu failid: