L.Koidula 26 kinnistu ja piirneva tänavaala detailplaneering
 
Staatus: kehtestatud
Tellija: AS Semuehitus
Koostaja: Kurmik Projekt OÜ
 

Algatamine: 13.04.2005
Asendiplaan
Vastuvõtmine: 28.09.2005
Kehtestamine: 14.11.2005
Arhiivikood: 120-DP

Detailplaneeringu failid: