Lepa 2 ja Lepa 2a kinnistute ning nendega piirneva tänavaala detailplaneering
 
Staatus: kehtestatud
Tellija: AS Semuehitus
Koostaja: Kurmik Projekt OÜ
 

Algatamine: 02.03.2005
Asendiplaan
Vastuvõtmine: 21.09.2005
Kehtestamine: 14.11.2005
Arhiivikood: 119-DP

Detailplaneeringu failid: