Karja 31 ja 33 maakasutuse ning Kreutzwaldi pargiga piirneva maa-ala detailplaneering
 
Staatus: kehtestatud
Tellija: Võru Linnavalitsus
Koostaja: Võru Linnavalitsus
 
Asendiplaan
Arhiivikood: 108-DP
 
Detailplaneeringu failid: