Jaama 71 detailplaneering
 
Staatus: kehtestatud
Tellija: 
Koostaja: Võru Linnavalitsus
 
Vastuvõtmine: 00.00.0000
Arhiivikood: 107-DP
 
Detailplaneeringu failid: