Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Uudised 2022

« Tagasi

Luha tn 42 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Võru Linnavalitsus algatas 09. veebruari 2022 korraldusega nr 94 Luha tn 42 kinnistu detailplaneeringu ning jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata.

Planeeritav ala suurusega  u 0,98 ha asub Võru linnas Võrusoo asumi tootmispiirkonnas Pikast tänavast ida suunas Luha tänava  ääres. Planeeringuala on ümbritsetud tootmis- ja äriettevõtetest. Detailplaneeringu põhieesmärgiks on kaaluda olemasolevale tootmiskinnistule täiendava ehitusõiguse määramist. Maakasutuse sihtotstarbeks on tootmismaa. Planeeritav detailplaneering on kooskõlas Võru linna üldplaneeringuga. 

Võimalike uuringute vajadus selgitatakse välja detailplaneeringu koostamisel.
 

Õigusakt

Maa-ala skeem