Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Uudised 2020

« Tagasi

Võru linnavalitsuse istung 16. septembril

Ürituse kooskõlastamine ja väljaku sulgemine
Mittetulundusühingule Haanja Rattaklubi anti nõusolek avaliku ürituse "Heategevuslik teatejooks 2020" korraldamiseks 23. septembril 2020 kella 15–18 (start kell 16) Võru linnas Seminari väljakul ning väljaku sulgemiseks vastavalt asendiplaanile.
23. septembril 2020 toimub üle Eesti suur heategevuslik teatejooks, millel osalemisega panustavad lapsed ja noored liikumisvõime kaotanud eakaaslaste raviks. Täiskasvanud saavad laste raviks ning teatejooksul osalevate noorte panuse tunnustamiseks teha annetusi.
Lisainfo: www.teatejooks.ee

Võru linna 2020. aasta eelarvest kultuuri- ja spordiürituste toetuste andmine
Kinnitati Võru linna 2020. aasta eelarvest antavad kultuuri- ja spordiürituste toetused, kokku 2207 eurot.


Võru Linnavalitsuse 2. septembri 2020 korralduse nr 407 "Koolieelsete lasteasutuste õppekulu vanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamine" muutmine
Muudeti Võru Linnavalitsuse 2. septembri 2020 korralduse nr 407 "Koolieelsete lasteasutuste õppekulu vanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamine"  lisa 2 „Võru Lasteaed Punamütsike 2020/21. õppeaastal koolieelse lasteasutuse õppekulu vanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastatud laste nimekiri". Sellega vabastati õppekulu maksmisest lisaks varem kinnitatule veel üks isik.

Kalmuse tn 12 ja Kalmuse tn 12a katastriüksuste liitmine
Nõustuti Kalmuse tn 12 (pindala 1204 m², sihtotstarve 100% elamumaa) ja Kalmuse tn 12a (pindala 510 m², sihtotstarve 100% elamumaa) katastriüksuste liitmisega. Moodustatavale katastriüksusele määrati aadress Kalmuse tn 12 ja sihtotstarve 100% elamumaa.

Räpina mnt 11 kinnistu koormamine Võru linna kasuks isikliku kasutusõigusega
Otsustati sõlmida asjaõigusleping Räpina mnt 11 kinnistu (pindala 33454 m², sihtotstarve tootmismaa 100%) koormamiseks isikliku kasutusõigusega Võru linna kasuks. Määrati isikliku kasutusõiguse ala ning isiklik kasutusõigus.


Pikk tn 6b, 6c, 6d kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Otsustati algatada Pikk tn 6b, 6c, 6d kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamine ning kaaluda olemasolevatele tootmiskinnistutele täiendavate ehitusõiguste määramist ja juurdepääsude lisamist. Planeeritava maa-ala suurus on u 1,70 ha  Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist otsustati mitte algatada.

Ehituslubade väljastamine
Väljastati ehitusluba sademevee  kanalisatsioonitorustiku  ehitamiseks asukohaga Kaevu tänav T1, ehitusluba külmaveetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks asukohtadega Lauluväljaku tänav T2, Lauluväljaku tn 9b, Lauluväljaku tn 9c, Lauluväljaku tn 17c, Lauluväljaku tn 19a, Lauluväljaku tn 19b, Kanarbiku tn 2b,  Kanarbiku tn 6,  Kanarbiku tänav T1, 25135 Kasaritsa-Kubja tee, Männiku tn 38, Männiku tn 42 ning ehitusluba sademevee  kanalisatsioonitorustiku  ehitamiseks asukohtadega Paju tänav T3, Petseri tn 19.

Kasutuslubade väljastamine
Väljastati kasutusluba abihoonele asukohaga Karja tn 32, osaline kasutusluba sademevee kanalisatsioonitorustikule asukohtadega Vilja tänav, Vilja tn 18b, Viki tänav T1 (lõigus Räpina mnt kuni Vabaduse tn), kasutusluba külmavee- ja  kanalisatsioonitorustikule asukohtadega Tööstuse tänav T1, Tööstuse tänav T2 ning kasutusluba ümberehitatud teele asukohtadega Vilja tänav (Räpina maantee kuni Vabaduse tänav), Viki tänav T1.


Ulis Guth
Võru Linna Leht
toimetaja
gsm 512 0787