Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Uudised 2020

« Tagasi

Valminud on rahvastikuregistri e-teenuste portaal

SISEMINISTEERIUM
RAHVASTIKUMINISTRI VALITSEMISALA        
PRESSITEADE
31.08.2020

Valminud on rahvastikuregistri e-teenuste portaal
 
Augusti lõpus lisandusid e-rahvastikuregistrisse uued teenused. Sellega on lõppenud rahvastikuregister.ee portaali I etapi arendused ja kättesaadaval on mitmed uued teenused.
 
Värskelt lisandunud teenustega on võimalik ruumi omanikul näha, kes on tema ruumi registreeritud ja see elukoha registreering vajadusel lõpetada. Lisaks on võimalik edaspidi elektrooniliselt tellida perekonnasündmuste tõendeid, teha nime sobivuse ja sugulussuhete päringuid. Esmakordselt on võimalik pärida surmainfot, vaadata oma andmete kasutamist rahvastikuregistris ja piirata oma andmetele juurdepääsu.
 
„Selleks, et riik kodanikule kaugeks ei jääks, peame riiklike teenustega veebis olema. Koroonakriisi ajal nägime selgelt, millist poleemikat tekitas lihtne sissekirjutuse temaatika," ütles Riina Solman. Ta lisas, et nüüd on võimalik igal ruumi omanikul kontrollida, kes on tema omandisse end sisse kirjutanud ja vajadusel see registreering lõpetada. „Selline lahendus annab ruumi omanikule võimaluse oma vara paremini hallata ja sellega seotud andmeid jälgida ja korrastada," lisas Solman
 
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (SMIT) rahvastikuteenuste osakonna juhataja Jaan Kask tõdeb, et arvestades tänase muutunud maailmaga on eriti oluline luua Eesti inimestele teenuseid, mis annaksid võimaluse teha elutähtsaid toiminguid turvaliselt enda kodust. „Mitmete teenuste jaoks ei pea inimene enam minema kohalikku omavalitsusse, vajaliku saab mugavalt ära teha rahvastikuregistri e-keskkonnas. See on tänases muutunud reaalsuses esmatähtis. Uute arendustega paraneb oluliselt rahvastikuteenuste kättesaadavus, samuti hoiame nõnda kokku inimeste ning ametnike aega ja toome sellega riigi meile kõigile pisut lähemale," sõnab Kask.
 
Uuendatult toodi e-rahvastikuregistrisse üle järgmiseid teenuseid:
  • Minu ruumi elanikud ja aadressi lõpetamine;
  • Perekonnasündmuse tõendi tellimine – ( sünni-, abielu-, lahutuse- ja nimemuutmise tõendid);
  • Nime sobivuse päring sünni registreerimiseks;
  • Sugulussuhete päring – (teenusega näeb enda alaealiste laste, abikaasa ja vanemate andmeid)
 
Täiesti uute teenustena lisandusid surmainfo küsimine, mis võimaldab näha, kas isik on rahvastikuregistri andmetel surnud; andmejälgija, mis laseb inimesel näha, kes on tema andmeid rahvastikuregistris kasutanud; andmetele juurdepääsu piiramine rahvastikuregistris ning valimisinfo, mis võimaldab valimiste saabumisel näha, kas inimene on nimekirja kantud ning kus tal on võimalik hääletada.
E-rahvastikuregistris saab esitada ka sünni ja elukoha registreerimise avaldusi ning kontrollida isiku surma fakti, samuti on võimalik üle vaadata ja muuta oma meiliaadressi, telefoni ja teisi elukoha aadresse (lisa-aadresse). 
 
Rahvastikuregister.ee portaal valmib Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.
 
Rahvastikuminister vastutab rahvastiku- ja perepoliitika kujundamise, üleilmse eestluse edendamise, rahvastikutoimingute koordineerimise, uussisserändajate kohanemise ning usuasjade ja kodanikuühiskonna arengu eest. Rahvastikuministri eesmärgiks on rahvastiku kestlikkus ja areng. Riina Solman on rahvastikuminister alates 29.04.2019.
 
Kersti Ringmets
Kommunikatsiooninõunik
Siseministeerium
Tel. 5870 7538