Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Uudised 2020

« Tagasi

Selgusid Kagu-Eesti spetsialisti eluaseme meetmest toetuse saajad

Võru linnavalitsus kinnitas tänasel istungil Kagu-Eesti spetsialisti eluaseme meetmest toetuse saajate nimekirja. Toetust saavad kõik üheksa taotluse esitanud spetsialisti.
Taotlusvooru (oli avatud 18. juunist kuni 19. juulini) esitati taotlusi kogusummas 64 471,36 eurot. Keskmine toetuse summa on 7163 eurot.  
Enamik toetust saavaid spetsialiste töötab Võru linnas ja on seotud mingit liiki tootmisega ettevõtluses (toetuse saajate nimed avalikustatakse Võru linna veebilehel pärast lepingute allkirjastamist).
Laekunud taotlused vaatas läbi kuueliikmeline  hindamiskomisjon, võttes hindamisel arvesse spetsialisti haridust, väljaõpet ja töökogemust, projekti eelarveliste kulude põhjendatust, omafinantseeringu osakaalu projekti kuludest ning  toetuse mõju meetme eesmärkide saavutamisele.
Esitatud projektidega soovitakse teha erinevaid elamuhoone või korteriomandi ehitus- ja renoveerimistöid nagu näiteks küttesüsteemide renoveerimine või rajamine, katuse ehitustööd, majafassaadi soojustamine, akende vahetus jne. Uue eluaseme ostuks ei laekunud ühtegi taotlust.  
Riigi poolt ellu kutsutud Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete programmi eesmärgiks on parandada piirkonna ettevõtetes töötavate spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa kohaliku majanduse arenguks oluliste spetsialistide jäämisele või tulemisele piirkonda.
Võru linnal on kavas osaleda ka järgmises Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete meetme taotlusvoorus. Vooru toimumise aeg järgmisel aastal  ning riigieelarveliste toetusvahendite hulk on selgumisel.
 

Ulis Guth
Võru Linna Leht
toimetaja
gsm 512 0787