Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Uudised 2020

« Tagasi

Pikk tn 6b, 6c, 6d kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Võru Linnavalitsuse 16. septembri 2020 korraldusega nr 441 algatati Pikk tn 6b, 6c, 6d kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,70 ha. Planeeritav ala asub Võru linnas Nöörimaa asumi tootmispiirkonnas Pika tänava ääres. Planeeringuala on ümbritsetud tootmis- ja äriettevõtetest. Pikk tn 6b kinnistul asub tootmishoone. Pikk tn 6c ja 6d kinnistud on hoonestamata. Detailplaneeringu põhieesmärgiks on kaaluda olemasolevatele tootmiskinnistutele täiendavate ehitusõiguste määramist ja juurdepääsude lisamist. Planeeritav detailplaneering on kooskõlas Võru linna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda Võru linna veebilehel www.voru.ee (Ehitus ja planeerimine/Detailplaneeringud/Teated).

Võimalike uuringute vajadus selgitatakse välja detailplaneeringu koostamisel.

Algatamine

Asendiplaan