Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Uudised 2020

« Tagasi

Oodatakse taotlusi Kagu-Eesti spetsialisti eluaseme toetusmeetme taotlusvooru

Kuni 19. juulini 2020 on avatud Kagu-Eesti spetsialisti eluaseme toetusmeetme taotlusvoor.

Toetatakse nii eluaseme ostmist kui ka olemasoleva renoveerimist. NB! toetusega saab korrastada või soetada üksnes Võru linna territooriumil asuvat eluruumi. Toetust võivad seega taotleda Võru linnas elavad spetsialistid, kelle töökoht/ettevõte võib asuda ka väljaspool Võru linna Kagu-Eesti piirkonnas (s.o Võru, Põlva ja Valga maakond).

Toetuse ühe spetsialisti eluruumi kohta on minimaalselt 5000 eurot ja maksimaalselt 10 000 eurot. Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja omafinantseering peab olema rahaline ja moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest. Meetme raames antakse ühele eluruumile toetust üks kord.

Toetust saavad taotleda erasektori ettevõtluses töötavad spetsialistid, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  • taotlejal on kutseharidus keskhariduse baasil või kõrgem haridustase;
  • taotlejal on töökohale vastav erialane väljaõpe või töökogemus;
  • taotlejal on Kagu-Eesti piirkonnas tegutsevas ettevõttes tööandjaga dokumentaalselt tõendatav tähtajatu töösuhe;
  • taotleja sai taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga piirkonnas tegutsevalt tööandjalt ühe töösuhte raames töötasu, mis ületas taotluse esitamise aastale eelneva aasta maakonna keskmist brutotöötasu (2019. a. oli Võru maakonna keskmine brutotöötasu 1113 eurot);
  • eluruum, millele toetust küsitakse, peab olema taotleja omandis; taotlemiskõlblik on ka korrastatav või soetatav eluase, millel on mitu omanikku (eluruum on kaas- või ühisomandis);
  • toetusalune eluruum peab olema vähemalt kolm aastat pärast projekti aruande kinnitamist toetuse saaja omandis ning tema alaline ja rahvastikuregistri järgne elukoht.

Lisainfo ja taotluse vormid leiad SIIT

Info ja nõu toetuse taotlemisega seotud küsimustes: linnavalitsuse arendusspetsialist  Kait Kabun (e-post kait.kabun@voru.ee, tel. 5304 0012)