Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Uudised 2020

« Tagasi

Muinsuskaitsealal paiknevate hoonete toetusest (taotluse esitamise TÄHTAEG – 30. SEPTEMBER)

Kätte on jõudmas muinsuskaitsealal paiknevate hoonete toetuse taotluse esitamise tähtaeg – 30. september. Muinsuskaitsealal paikneva hoone toetus on mõeldud Võru vanalinna muinsuskaitsealal paikneva väärtusliku hoone restaureerimiseks ja remondiks. Eesmärk on kaasa aidata muinsuskaitseala arhitektuuripärandi, linnaehitusliku eripära ja ajalooliselt väljakujunenud miljöö säilitamisele, kaitsmisele ja teadvustamisele ning Võru vanalinna välisilme parandamine.
Toetust saab taotleda ehitustegevusele, mis tagab kogu hoone välispiirde kordasaamise. Toetust ei anta toetatava hoone ehitustegevuse tarbeks vajaliku projekteerimise ega muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks.
Toetust võib taotleda juriidiline või füüsiline isik, kelle omandis on hoone. Toetuse taotlemise aluseks on taotlus.
Toetuse andmisel lähtutakse toetuse eesmärgist, hoone arhitektuursest, kunstilisest või ajaloolisest väärtusest, vanusest, haruldusest, silmapaistvusest, terviklikkusest, paiknevusest linnaruumis, kavandatavate tegevuste vastavusest hoone säilimise tagamisele, mahust ning mõjust avalikule ruumile.
Täpsem informatsioon: http://www.voru.ee/muinsuskaitsetoetused.
Toetuse taotlemiseks tuleb hiljemalt 30. septembriks esitada Võru linnavalitsuse linnamajanduse osakonnale allkirjastatud taotlus paberkandjal (Jüri 11, 65605 Võru) või digitaalselt (info@voru.ee).