Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Uudised 2020

« Tagasi

Linnavolikogu istung 16. detsembril

Võru linna 2020. aasta lisaeelarve
Võeti vastu 2020. aasta lisaeelarve. Võru linna neljanda lisaeelarve koostamise eesmärk oli lisada eelarvesse eraldatud sihtvahendid ning teha eelarve muudatusi eesmärgiga kasutada eelarvevahendeid vastavalt tekkinud vajadusele.

Maamaksumäära kehtestamine 2021. aastaks
2021. aasta maamaksumääraks kehtestati 2,0% maa maksustamishinnast aastas.

Eraüldharidusasutuste toetus 2021. aastaks
Kehtestati eraüldharidusasutuste toetamine Võru linna sissekirjutusega õpilaste eest 2021. aastaks järgmiselt:
- Eraüldhariduskooli, kuhu laps on õppima asunud Võru linna lastekaitsespetsialisti ettepanekul, summas kuni 130 eurot kuus. Vajadusel toetatakse lapsi õpilaskodu kulude katmisel summas kuni 200 eurot kuus õpilase kohta reaalselt kasutatud õpilaskodu teenuse eest.
- Võru linnas tegutsevat Väike Werrone Kooli riigieelarvelise toetuse ja tegeliku tegevuskulu vahe osas, kuid mitte enam kui 130 eurot kuus.
- Eraüldhariduskooli  Johannese kool ja lasteaed Rosmal riigieelarvelise toetuse ja tegeliku tegevuskulu vahe osas, kuid mitte enam kui 100 eurot kuus, tingimusel, et Võru linnas tegutsevas waldorfpedagoogikat kohaldavas eraüldhariduskoolis ei ole sama kooliastet, kus oleks lapsel võimalik õppida.

2021. aastal toetatakse eralasteaedu, kus käib rahvastikuregistri andmetel Võru linna laps, majanduskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude katmisel kokkuleppelises summas, kuid mitte enam kui on Võru linna poolt kinnitatud lasteaiakoha arvestuslik maksumus.

Otsuse "Esindajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse" muutmine
Eesti Linnade Liidu üldkoosoleku Võru linna esindajateks nimetati:
Jüri Miks, asendusliige Ene Liivamägi;
Ülo Tulik, asendusliige Halliki Karba.
Eesti Linnade Liidu volikogu Võru linna esindajateks nimetati:
Ülo Tulik, asendusliige Tarmo Piirmann.

Võru linna 2021. aasta eelarve I lugemine
Volikogus läbis esimese lugemise linna 2021. aasta eelarve, mille maht on 24,8 miljonit eurot. Eelarvesse pole veel arvestatud riigieelarve toetusfondi, mis on u 3,5 miljonit eurot. Tulude eelarve on kokku 15,6 miljonit eurot, kulude eelarve 13,8 miljonit eurot ning põhivarade soetuse (sh osaluste soetus) eelarve 9,2 miljonit eurot.

2021. aasta peamised eesmärgid on:
- Aktiivne, atraktiivne ja lastesõbralik linn läbi erinevate vabaaja- ja sportimisvõimaluste parandamise. Tehakse ettevalmistustöid Kubija spordikeskuse uue hoone ja Kesklinna kooli spordihoone rajamiseks, viiakse lõpule Järve Kooli projekteerimine ja alustatakse ehitustöödega, projekteeritakse lasteaia Punamütsike uus hoone ja esitatakse rahastustaotlus, jätkuvalt arendatakse sporditaristut.
- Korras taristuga linn – Jaama tänava ja Vabaduse tn silla kapitaalne rekonstrueerimine ja ulatuslik vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine ja rajamine ning koos nendega tänavate korrastamine.
- Avalike teenuste kvaliteedi ja üldise konkurentsivõime tõstmine – esmatasandi tervisekeskuse ehitus.

Investeeringuteks kaasab linn EL toetusvahendeid ja kasutab ka laenu. Investeeringute kogumaht on planeeritud eelarves 9 343 462 eurot, sellest toetusega finantseeritakse 4 765 265 euro ulatuses investeeringuid.

Otsuse „Võru Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine" muutmine
Võru Linnavolikogu keskkonnakomisjoni esimeheks valiti Halliki Karba ja aseesimeheks valiti Olev Lüütsepp.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn