Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Uudised 2020

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 7. oktoobril

Huvikoolide hoolekogude liikmete kinnitamine
Kinnitati Võru linna huvikoolide hoolekogude liikmed.
Võru Muusikakool: õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja Jaan Randvere, õppurite esindaja Hellika Otsar, lastevanemate esindaja Karin Antsov, toetavate organisatsioonide esindajad Aigar Pindmaa ja Siiri Konksi.   
Võru Kunstikool: õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja Janeli Sikaste, õppurite esindaja Liis-Loreen Sepp, lastevanemate esindajad Marju Parv ja Katre Sissas, toetava organisatsiooni esindaja Ülle Tillmann.
Võru Spordikool: õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja Asko Saarepuu, õppurite esindaja Gerda Narusk, lastevanemate esindajad Janno Koreinik ja Ahto Vink, toetavate organisatsioonide esindajad Eero Joonas ja Georg Ruuda.

Linnavolikogu esindajad määratakse Võru Linnavolikogu otsusega.

Ürituste kooskõlastamine ja väljaku sulgemine
Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillaste anti nõusolek avaliku ürituse "Võru laat" korraldamiseks linna keskväljakul 16. oktoobril 2020 kella 9–16.

Keskoja osaühingule anti nõusolek avaliku ürituse "Sügislaat" korraldamiseks linna keskväljakul 30. oktoobril 2020 kella 9–16.

Riigihanke korraldamine
Korraldatakse riigihange "Võru Järve kooli õppehoone projekteerimine".

Enampakkumise tulemuste kinnitamine
F. R. Kreutzwaldi tn 33-5 korteriomandi võõrandamiseks korraldatud enampakkumise võitjaks kinnitati pakkumus maksumusega 3700 eurot.

Detailplaneeringu koostamise algatamine
Algatatakse Liiva tn 13, 13a, F. R. Kreutzwaldi tn 39, 39a, 39b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamine, eesmärgiga määrata ehitusõigused kinohoone ning kõlakoja teenindusruumide rajamiseks ja teede, parkimise ning tehnovõrkude paigutuse määramiseks. Planeeritava maa-ala suurus on u 1,32 ha.
Otsustati mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine
Kinnitati lähteseisukohad Räpina mnt 4, 6, 6a ja 6b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu   koostamiseks.

Projekteerimistingimuste kinnitamine
Nõustuti F. R. Kreutzwaldi tn 95 kinnistule abihoone püstitamisega ilma detailplaneeringut koostamata ning kinnitati projekteerimistingimused.

Nõustuti Pikk 23 kinnistule katlamaja püstitamisega ilma detailplaneeringut koostamata ning kinnitati projekteerimistingimused.

Ehituslubade väljastamine
Väljastatakse ehitusluba:
tehnohoone ümberehitamiseks asukohaga Ringtee 10.
päikeseelektrijaama püstitamiseks asukohaga Luha tn 48.
tee ümberehitamisele asukohaga Tallinna maantee T1 (Ringtee kuni Roosi tn).

Kasutuslubade väljastamine
Väljastatakse kasutusluba:
laohoone ehitamisele asukohaga Kivi tn 27.
üksikelamu ehitamisele asukohaga Kalmuse tn 20.
üksikelamu ehitamisele asukohaga Vilja tn 27d.

Riigihangete tulemuste kinnitamine
Riigihankel "Arvutite rentimine" tunnistati edukaks ORDI OÜ pakkumus maksumusega 56 300,16 eurot (summa käibemaksuta).

Riigihankel "Taara asumi spordiväljaku ja võimlemislinnaku projekteerimine ja ehitamine" edukaks tunnistati OÜ SEMUEHITUS pakkumused kogumaksumusega 111 470,00 eurot (summa käibemaksuta).

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn