Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Uudised 2020

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 18. juunil

Korralduse "Klassikomplektide arvu määramine" muutmine
Muudeti Võru Linnavalitsuse 30. märtsi 2020 korralduse nr 162 "Klassikomplektide arvu määramine".
2020/2021. õppeaastal Võru linna munitsipaalkoolide 1. klasside klassikomplektide arvud määrati järgmiselt:
Võru Kesklinna Kool – 2;
Võru Kreutzwaldi Kool – 2;
Võru Kreutzwaldi Kool – 2 eriklassi tõhustatud toe õpilastele.

Ürituse kooskõlastamine ja pargi sulgemine
Võrumaa Keskraamatukogule anti nõusolek avaliku ürituse "Südalinna raamatukogu" läbiviimiseks 4. augustil 2020 kella 11–13 Võru Kesklinna pargis.

Projekteerimistingimuste kinnitamine
Nõustuti Räpina mnt 11 kinnistule tankla-teenindusjaama hoone püstitamisega ilma detailplaneeringut koostamata ning kinnitati projekteerimistingimused.

Katastriüksuse jagamine
Nõustuti Männiku tn 28 katastriüksuse (pindala 1473 m², sihtotstarve 100% elamumaa) jagamisega kaheks. Moodustatavatele katastriüksustele määrati aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:
Männiku tn 28, sihtotstarve 100% elamumaa;
Männiku tn 28a, sihtotstarve 100% elamumaa.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn