Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Uudised 2012

« Tagasi

Linnavolikogu istungi päevakord

Võru Linnavolikogu korraline istung toimub 13. juunil 2012. a kell 13.00 volikogu istungite saalis.

PÄEVAKORD:

1. Võru linna arengukava aastani 2027 muutmine (1. lugemine)
Ettekandja: arendusnõunik Tiina Hallimäe

2. Võru linna 2012. aasta lisaeelarve
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv

3. Võrumaa Keskraamatukogu kasutamise eeskiri
Ettekandja: abilinnapea Kersti Kõosaar

4. Võru Linnavolikogu määruste muutmine
Ettekandja: abilinnapea Kersti Kõosaar, abilinnapea Tarmo Piirmann

5. Loa andmine kohustuste võtmiseks 
Ettekandja: abilinnapea Kersti Kõosaar

6. Võru Linnavolikogu 10. novembri 2010. a määruse „Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord" muutmine
Ettekandja: abilinnapea Tarmo Piirmann, sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Breidaks

7. Maade munitsipaalomandisse taotlemine
Ettekandja: abilinnapea Kristjan Võrno

8. Võru linnakalmistu ja selle ümbruse detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: abilinnapea Kristjan Võrno

9. Võru linnakalmistu kasutamise eeskiri
Ettekandja: abilinnapea Kristjan Võrno

10. Volituste andmine ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks 
Ettekandja: abilinnapea Kristjan Võrno

11. Võru linna konsolideerimisgrupi 2011. a majandusaasta aruanne
Ettekandja: linnapea Jüri Kaver, rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv, pearaamatupidaja- juhataja asetäitja Hele Purge

12. Abilinnapea teenistusest vabastamine ja talle preemia määramine
Ettekandja: linnapea Jüri Kaver

13. Võru Linnavolikogu 21. aprilli 2011. a otsuse nr 20 „Võru Linnavalitsus liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine" muutmine
Ettekandja: linnapea Jüri Kaver

14. Võru Linnavolikogu 12. detsembri 2007. a otsuse nr 188 „Võru Linnavalitsuse struktuuri, teenistujate koosseisu, palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine" muutmine
Ettekandja: linnapea Jüri Kaver

15. Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimise tulemuse kinnitamine
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Tõnu Anton

16. Muud küsimused

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
Avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
gsm 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee