Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Uudised 2012

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 18. aprillil

Ürituste kooskõlastamine ja tänava, väljaku sulgemine
Võru Lasteaiale Päkapikk anti nõusolek heategevusliku perepäeva "Mängumaa" korraldamiseks 17. mail 2012 kella 16.00–20.00 lasteaia õuealal ja Vabaduse tänaval. 
Seoses perepäeva korraldamisega keelatakse sõidukite peatumine Vabaduse tänaval F. R. Kreutzwaldi tänava ja Vabaduse tänava 10b vahelisel lõigul kella 08.00–15.00 ning suletakse sõidukite liikluseks Vabaduse tänav F. R. Kreutzwaldi tänava ja Vabaduse tänava 10b vahelisel lõigul kella 15.00–20.00.

Mittetulundusühingule Haanja Rattaklubi anti nõusolek heategevusliku teatejooksu korraldamiseks 3. mail 2012 kella 15.00–18.00 Võru Kesklinna pargis.

Mittetulundusühingule Võru Spordiselts KALEV anti nõusolek XXXI ümber Tamula järve jooksu korraldamiseks 3. mail 2012.
Sõidukite liikluseks suletakse kella 18.00-st kuni võistlejate läbimiseni F. R. Kreutzwaldi tänav Roosi tänava ja Luha tänava vahelisel lõigul ning Võlsi tee. Kella 18.20-st kuni võistlejate läbimiseni Tamula tänav ning Roosi tänav Tamula tänava ja Roosi tänaval asuva Võru linna spordiväljaku vahelisel lõigul.

Füüsilisest isikust ettevõtjale Silvi Pärnale anti nõusolek Lehekuulaada korraldamiseks 12. mail 2012 kella 09.00–16.00 Vabaduse väljakul. Väljak suletakse liikluseks kella 07.00–18.00.

Maa ostueesõigusega erastamisest keeldumine
Keelduti endise linavabriku territooriumil asunud kahe hävinud hoone teenindamiseks vajaliku maa ostueesõigusega erastamisest osaühingule Lämmi.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihanke "Rannavalve teenuse osutamine 2012" edukaks pakkumuseks kinnitati General Security Service OÜ pakkumus maksumusega 16 500 eurot.

Spordiüritustele toetuste andmine
Kinnitati Võru linna 2012. aasta eelarvest spordiürituste toetuste andmine.


Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
Avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
gsm 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee