Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Uudised 2012

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 13. juunil

Jäätmeveoga liitumisest vabastamine ja sellest keeldumine
Linnavalitsus vabastas korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras seitse jäätmevaldajat, rahuldamata jäeti üks taotlus.

Ürituste kooskõlastamine 
Osaühingule Merider anti nõusolek avaliku ürituse "Terminaatori juubelituur" korraldamiseks 19. juunil 2012 kella 19–24 Võru Kultuurimaja Kannel aias ning lava ja tehnika demontaažiks kuni kella 3-ni.

Mittetulundusühingule Seitsmenda Päeva Adventistide Võru Kogudus anti nõusolek Võru misjonipäevade avaürituse korraldamiseks 25. juulil 2012 kella 12.00–14.00 Kesklinna pargis.

Ürituse kooskõlastamine ja tänava sulgemine
Mittetulundusühingule Võluvõru anti nõusolek linnapäevade laada korraldamiseks 18. augustil 2012 kella 9–17. Liikluseks suletakse Lembitu tänav kella 6.30–18.

Linnavara tasuta kasutusse andmine
Alates 1. juulist antakse Sihtasutusele Võru Kannel 10 aastaks tasuta kasutusse abihoone asukohaga Liiva tn 13a.

Enampakkumise tulemuste kinnitamine
Jaanimäe Spordibaasi kinnistu ning korteriomandite F. R. Kreutzwaldi tn 43 korter nr 8, F. R. Kreutzwaldi tn 43 korter nr 10 4/7 kaasomandist, Tartu tn 15 korter nr 1 ja F. R. Kreutzwaldi tn 25a võõrandamiseks väljakuulutatud avalik kirjalik enampakkumine tunnistati nurjunuks enampakkumisel osalejate puudumise tõttu.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Pikk tänav kinnistule (pindala 77 702 m², sihtotstarve transpordimaa), määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Ehitise püstitamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
Nõustuti Petseri tn 35 kinnistule elamu püstitamisega ehitusprojekti alusel ilma detailplaneeringut koostamata. Kinnitati projekteerimistingimused kinnistul asuva hoone lammutamiseks ja uue elamu püstitamiseks.

Ehitusloa väljastamine
Väljastati ehitusluba Männiku tn 22a asuva sauna rekonstrueerimiseks.

Riigihanke tulemuste kinnitamine 
Riigihanke "Võru linna tänavate markeerimine 2012" edukaks pakkumuseks tunnistati osaühing Citymark pakkumus maksumusega 11 232,48 eurot.

Riigihanke korraldamine
Korraldatakse riigihange "Tänava maal asuvate objektide inventariseerimine".

Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
Anfall OÜ-le antakse kasutusse Lembitu tn 2 III korrusel asuvad ruumid üldpindalaga 26,46 m2, millest mõttelise osa moodustab 8,06 m2, üürihinnaga 1,15 €/m2 kuus.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
Avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
gsm 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee