Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Uudised 2012

« Tagasi

Haridustöötajate streik

Võru linna haridusasutuste töötajad on otsustanud osa võtta üle-eestilisest haridustöötajate streigist.

Üldhariduskoolide töötajad osalevad streigis kolmel päeval st 7.–9. märtsini 2012. a ning koolieelsed lasteasutused ühel päeval, st 7. märtsil 2012. a. Asutuste töökorralduse kohta on täpsem info edastatud asjassepuutuvatele inimestele ning avalikustatud asutuste veebilehel.

Streigi põhjuseks on asjaolu, et Vabariigi Valitsuse, kohalike omavalitsusliitude ja Eesti Haridustöötajate Liidu vahelised palgaläbirääkimised ei ole andnud õpetajate töötasu alammäära osas 2012. aastaks soovitud tulemusi ning riikliku lepitaja 13. veebruari 2012. a otsusega töörahu kohustus ei kehti.

Loodame mõistvale suhtumisele!


Info:
Võru Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond
Tel 786 0937; 785 0911