Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Uudised 2010

« Tagasi

Laupäevani saab esitada kandidaate Võru linna teenetemärgile

Võru Linnavalitsus ootab ettepanekuid Võru linna teenetemärgi omistamiseks 2010. aastal. Ettepanekuid võivad esitada kõik isikud.

Taotlused palume esitada kirjalikult Võru Linnavalitsusele Jüri tn 11, 65620 Võru või e-posti aadressil vlv@voru.ee hiljemalt 15. maiks 2010. Ettepanek peab sisaldama teenetemärgi nominendi isikuandmeid, tegevusala ja teenete või muude põhjuste loetelu.

Võru linna põhimääruse kohaselt omistatakse Võru linna teenetemärk füüsilisele isikule Võru linnale osutatud teenete eest või linnapoolse erilise austusavaldusena.

Linnavalitsus esitab nõuetekohaselt vormistatud teenetemärgi omistamise taotlused ja oma ettepanekud kandidaatide kohta linnavolikogule. Teenetemärgi omistamise otsustab linnavolikogu.

Võru linna teenetemärke hakati välja andma alates 1994. aastast ning seni on see omistatud 25-le inimesele. Teenetemärk antakse üle Võru linna sünnipäeval, 21. augustil.


Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
Avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee