Uudised ja teated

Linnavalitsuse istung 7. veebruaril

Riigihangete korraldamine
Korraldatakse riigihange "Rannavalve teenus 2024-2027" ning ühisriigihange "Korraldatud jäätmevedu".

Tegevustoetuste andmine
Kinnitati Võru linna 2024. aasta eelarvest eraldatavad toetused  puuetega inimeste organisatsioonidele, kokku summas 17 176 eurot.
Kinnitati Võru linna 2024. aasta eelarvest eraldatavad sotsiaaltööalased tegevustoetused ühingutele ja organisatsioonidele, kokku summas 85 550 eurot.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks kinnistule Räpina maantee T1, määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Projekteerimistingimuste andmine
Nõustuti Tallinna mnt 50a kinnistule töökoja püstitamisega ilma detailplaneeringut koostamata ning anti projekteerimistingimused.

2024. aasta hankeplaan
Kinnitati 2024. aasta hankeplaan, kus on kajastatud hetkel teadaolevad linnavalitsuse pädevuses olevad riigihanked.

Ürituse kooskõlastamine ja väljaku sulgemine
Mittetulundusühingule Urban Style anti nõusolek avaliku ürituse "Teeme Eesti Suurima Südame Võrus" korraldamiseks 11. veebruaril 2024 kella 12– 13 linna keskväljakul.

Muinsuskaitsealases projektis osalemine
Otsustati osaleda kaasatud partnerina Euroopa Horizon 2024 programmi taotluvoorus muinsuskaitsealase projektiga. Projekti kestvus on kuni 48 kuud (2024–2028), Võru linnal rahalisi kohustusi ei ole.
Võru linn soovib osaleda kaasatud partnerina, kuna antud projekti raames viib Eesti Kunstiakadeemia läbi Võru muinsuskaitse all olevate hoonetes viimistluse ning dekoorelementide seotud uuringuid. Lisaks toimuvad erinevad õpitoad, mis aitavad suurendada nii teadlikkust kui ka oskusi ajaloolistest ehitusviisidest Võru linna näitel.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn
#visitvoru #vorulinn


Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024