Uudised ja teated

Võru Linnavalitsuse istung 10. mail

Hooajalise müügikoha paigaldamiseks loa andmine
Suppy OÜ-le anti nõusolek hooajalise müügikoha paigaldamiseks Tamula supelranda ajavahemikul 11. mai 2023 kuni 31. september 2023 aerusurfi laua (SUP laua) rendipunktina kasutamiseks.

Trommel Investments OÜ-le anti nõusolek hooajalise müügikoha paigaldamiseks Tamula tn 4 kinnistule ajavahemikul 20. mai 2023 kuni 19. september 2023 "Roosisaare jetirent" rendipunktina kasutamiseks.

Korralduse "Hooajalise müügikoha paigaldamiseks loa andmine" muutmine
Muudeti 15. märtsi korraldusega Bolt Operations OÜ-le hooajalise müügikoha paigaldamiseks antud luba. Linna heakorrastustööde takistusteta toimimiseks peab ettevõte tagama elektritõukerataste igapäevase kokkukogumise. Parkimist piiratakse tänavatel, mis on liialt kitsad või aladel, kus tõukerataste parkimine pole optimaalne.

Projekteerimistingimuste andmine
Nõustuti Võlsi tee 16 kinnistule üksikelamu püstitamisega ilma detailplaneeringut koostamata.

Ehituslubade väljastamine
Väljastatakse ehitusluba:
Tollihoone lammutamiseks asukohaga Jaama tn 14.
Kauplus-laohoone ümberehitamiseks asukohaga Lepa tn 2.

Õppetasu kehtestamine huvikoolides
Kehtestati Võru Muusikakooli, Võru Kunstikooli ja Võru Spordikooli õppetasud alates 1. septembrist 2023.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn
#visitvoru #vorulinn


Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023