Uudised ja teated

Võru linnas Tulika tn 13, 13a kinnistute detailplaneeringu algatamine

Võru Linnavalitsuse algatas 25. jaanuaril 2023 korraldusega nr 122 Võru linnas Tulika tn 13, 13a kinnistute detailplaneeringu.

Planeeritav ala suurusega u 0,2 ha asub asub Võru linna kagupiiri lähedal Taara asumis Tulika tänava ääres. Piirkond on hoonestatud valdavalt ühepereelamutega. Planeeringu eesmärk on katastriüksuste ümberkruntimine, ehitusõiguse määramine väikeelamutele ja abihoonetele ning maaüksustele juurdepääsude lahendamine.

Planeeringualasse on hõlmatud Tulika tn 13 (katastritunnus 91901:015:050), mille pindala on 1197 m², sihtotstarve 100% elamumaa ja Tulika tn 13a (katastritunnus 91901:015:0079), mille pindala on 924 m², sihtotstarve 100% elamumaa. Ala on hoonestamata, kaetud osaliselt okas- ja lehtpuudega.

Planeeritav detailplaneering on kooskõlas Võru linna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.

Õigusakt 25.01.2023 nr 122

Maa-ala skeem

 


Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024