Uudised ja teated

Võru linnavalitsuse istung 7. detsembril

Võru Muusikakooli arengukava 2023–2027
Kinnitati Võru Muusikakooli arengukava aastateks 2023–2027. Määrus jõustub 2023. aasta 1. jaanuaril.

Pikk tn 23 ja Luha tn 52 katastriüksuste liitmine
Nõustuti Pikk tn 23 (pindala 46219 m², sihtotstarve 100% tootmismaa) ja Luha tn 52 (pindala 47422 m², sihtotstarve 100% tootmismaa) katastriüksuste liitmisega. Moodustatavale katastriüksusele määrati  aadress Pikk tn 23 ja sihtotstarve 100% tootmismaa.

Ehitusloa väljastamine
Väljastati ehitusluba soojuspuuraukude rajamiseks asukohaga Roopa tn 1.

Räpina mnt 18 kinnistule bensiinijaama hoone laiendamiseks projekteerimistingimuste andmine
Nõustuti Räpina mnt 18 kinnistule bensiinijaama hoone üle 33% esialgsest mahust laiendamisega ilma detailplaneeringut koostamata ning kinnitati projekteerimistingimused.

Ulis Guth
Võru Linna Leht
toimetaja
gsm 512 0787

Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023