Uudised ja teated

Linnavolikogu istung 9. novembril

Võru linna 2022. aasta lisaeelarve
Võeti vastu Võru linna 2022. aasta lisaeelarve.
Lisaeelarve koostamise põhjuseks on soov aidata sõpruslinna Kaniv (Ukraina). Võru linnavalitsus sai Kanivi linnalt abipalve, milles palutakse toetada neid võimsa generaatoriga linna veevärgi tööshoidmiseks elektrikatkestuste korral. Linnavalitsus on vaadanud üle kulueelarve ja leidnud vabad vahendid 22 000 eurot toetuse eraldamiseks. Generaatori maksumus on hinnanguliselt 45 000  eurot. Võru Linnavalitsuse toetus kantakse üle Võru Kreutzwaldi Kooli Fondile, kuhu lisaks kogutakse toetus ettevõtjatelt ja teistelt annetajatelt.

Elamumaade enampakkumise tulemuste kinnitamine
Kinnitati Taara ja Kalmuse elamumaade hoonestusõiguse seadmiseks korraldatud kaheetapilise enampakkumise tulemused. Pakkumised tehti kolmele kinnistule (Taara tn 2, Taara tn 10  ja Kalmuse tn 8b). Kõik pakkujad pakkusid alghinda 15 €/m².

Võru Linnavolikogu läbirääkimiste komisjoni moodustamine
Volikogu otsustas alustada Võru linna koolieelsete lasteasutuste õpetajate volitatud esindajatega õpetajate töötasu alammäära osas läbirääkimisi 2023. eelarveaastaks. Moodustati komisjon, kuhu kuuluvad: esimees Merit Kund, aseesimees Ain Pent, liikmed Anti Allas, Sixten Sild, Anita Kikas, Kerstin Tammjärv, Esko Hillep, Juri Gotmans, Kertu Luisk.

 

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn
#visitvoru #vorulinn